Sterk - NVAF Damwandproef Eemdijk

NVAF-bijeenkomst: damwandproef Eemdijk

Dinsdag 6 maart was bij Sterk Midden Nederland in Eembrugge de eerste NVAF-bijeenkomst van 2018 voor de contactgroep damwanden. De animo bleek groot! Niet zo vreemd, gezien er een presentatie over en een bezoek aan een bijzondere damwandproef in Eemdijk op de agenda stond.

Eemdijk, een klein dorpje gelegen aan de Eem in de provincie Utrecht is al enige tijd het middelpunt van de aandacht binnen de funderingswereld. Te midden van boerderijen en weilanden worden namelijk een aantal bijzondere damwandproeven uitgevoerd die zowel nationaal als internationaal met grote nieuwsgierigheid worden gevolgd.

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Op de proeflocatie zijn twee 60 meter lange proefdijken opgebouwd met hun ruggen naar elkaar. Deze worden onder gecontroleerde omstandigheden tot bezwijken gebracht. De eerste, een referentiedijk zonder damwand, bezweek volgens het boekje op 30 januari. De tweede, een dijk verstevigd met damwand, wordt de komende weken getest. Verder worden er een aantal Pull-Over Tests (POT) uitgevoerd waarbij verschillende types damwand in diverse samenstellingen toenemend worden belast totdat ze het begeven. Natuurlijk worden al deze proeven nauwkeurig gemonitord.

“Er is voor Eemdijk gekozen vanwege de homogene grondsamenstelling”, zegt Joost Breedeveld van Deltares die deze middag een presentatie geeft. “Dat beperkt het aantal variabelen en geeft zo de meest betrouwbare testresultaten.” Breedeveld is Senior Consultant Geotechnical Engineering bij Deltares en vertelt uitgebreid over de proeven aan een groep geïnteresseerde maar ook kritische luisteraars.

Sterk - NVAF Damwandproef Eemdijk
De Pull-Over Test (POT)

Na de presentatie was er tijd om een kijkje nemen bij de laatste POT-test. Hier werd de zwaarste damwandconfiguratie beproefd: Drie dubbele AZ26-700 planken werden met een vijzel en kabels omgetrokken. “Met de dijkproeven willen we hoofdzakelijk weten of er geen sprake is van overdimensionering bij het ontwerpen van met damwand versterkte dijken”, zegt Breedeveld. “De POT-proef moet meer inzicht geven hoe een wand bestaande uit een klein aantal damwandplanken zich anders gedraagt in de grond dan een continue wand. Maar deze proeven leveren waardevolle data op die verder gaat dan dat en zeker nog meer toepassingen gaat kennen.”

Na het bezoek aan de locatie geeft Patrick IJnsen, Adjunct-directeur bij Van ’t Hek, nog een presentatie over de herziening van EN 12063. Deze norm specificeert eisen, aanbevelingen en informatie betreffende de uitvoering van damwandconstructies.

Het was al met al weer een zeer geslaagde en leerzame middag. Alle organisatoren en deelnemers, ontzettend bedankt en tot de volgende keer.