Bouwkuipen

Als damwand-specialist maakte Sterk reeds honderden bouwkuipen in stalen damwand. Trillingsvrij, trillingsarm, verankering, afstempeling … we kunnen het allemaal!

Meer informatie
 • Ontwerp & Engineering
 • Damwand, las- en constructiewerk
 • Trillingsvrij of Trillingsarm
Dijkversterking

Het belang van onderhoud en verbetering van de Nederlandse dijken zal in de toekomst alleen maar toenemen. Bij Sterk hebben we ervaring met kleine en grote dijkversterkingsprojecten.

Meer informatie
 • Trillingsvrij of trillingsarm
 • Oog voor omgeving
 • Vanaf land of water
Bruggen

Sterk plaatst damwand ten dienste van de landhoofden. Maar ook de fundering, en eventueel benodigd remming- en constructiewerk kunnen wij maken.

Meer informatie
 • Fundering landhoofden en kadeverbetering
 • Damwand, buispalen, heipalen
 • Remming- en geleidewerk
Onderdoorgangen

Jaarlijks realiseert Sterk meerdere onderdoorgangen, vaak in erg korte tijd. Een nauwgezette planning en goede communicatie zijn daarbij cruciaal.

Meer informatie
 • Ontwerp & Engineering
 • Damwand, las- en consructiewerk
 • Meedenken, communiceren en plannen
Parkeergarages

Geen parkeergarage zonder damwand. Garages met twee, drie, vier of zelfs vijf lagen: Sterk heeft al talloze van dit soort constructies gemaakt, vaak met een stempelraam- of verankeringsconstructie.

Meer informatie
 • Ontwerp, engineering en realisatie
 • Trillingsvrij en/of trillingsarm
 • Stempelraam en/of verankering
Kadevernieuwing

Sterk bouwt nieuwe laad- of loswallen en vernieuwt verouderde kades. We brengen de constructie vanaf het land of vanaf het water aan, trillingsvrij of trillingsarm.

Meer informatie
 • Trillingsvrij of trillingsarm
 • Overlast minimaliseren
 • Vanaf land en/of water

Sterk

Sterk BV ontwikkelde zich van klein familiebedrijf tot dé funderingsspecialist van Nederland en ver daarbuiten. Met bijna anderhalve eeuw ervaring op het gebied van heiwerken en innovatieve funderingstechnieken zijn we een flexibele partner voor elk project.

Sterk maakt bouwkuipen, dijkversterkingen, kadevernieuwingen, bergbezinkbassins, onderdoorgangen en meer. En geen twee opdrachten zijn hetzelfde. Daarom bedenken we vaak projectgerichte oplossingen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen voor vragen over je project.

Bedrijfsbrochure

Brochure

Sterk beheerst diverse technieken en voert werk uit van zowel het land als het water.