Dijkversterking Vianen

Omschrijving

Gepubliceerd op 24-02-21

Een prachtig dijkversterkingsproject dat Sterk in opdracht van en in partnerschap met GMB uit heeft mogen voeren. Voor Waterschap Rivierenland is het versterken van de Lekdijk bij Vianen  het eerste project dat in uitvoering ging onder het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Sterk bracht damwanden aan om piping te voorkomen. Bovendien zijn deze damwanden voorzien van ankers om de stabiliteit van de dijk te vergroten. Voorafgaand aan de uitvoering is er eerst uitgebreid getest om te bepalen welke aanbrengtechniek(en) het meest geschikt zouden zijn voor dit project. Hoe dat ging kunt u zien in de video hiernaast.

Lees meer

Opdrachtgever

GMB

Locatie

Vianen

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

Augustus 2020

Eind datum

Om te bepalen wat voor effect het aanbrengen van de stalen damwandplanken zou hebben op de omgeving is er voorafgaand aan de start van het project eerst uitgebreid getest. Diverse technieken werden toegepast en zorgvuldig gemonitord. Uiteindelijk is er gekozen voor een combinatie van technieken. Dicht in de buurt van gebouwen is de damwand trillingsvrij gedrukt in combinatie met fluïderen. Op andere plekken zijn de damwanden hoogfrequent trillingsarm aangebracht. Laatsgenoemde gebeurde met onze ST 680-HD. Deze innovatieve en duurzame kraan werd naast het inbrengen van de damwanden tevens ingezet voor het plaatsen van de ankers. Dit leverde niet alleen tijdswinst op, het reduceerde het aantal transportbewegingen aanzienlijk. Een fijne bijkomstigheid op deze lastige locatie waar de werkzaamheden hoofdzakelijk vanaf de dijk plaats moesten vinden.

Texel Overzichtsfoto Oudeschild

Waddenzeedijk Texel

Omschrijving

Gepubliceerd: 17 juli 2017

In april van dit jaar zijn we gestart met een wel erg mooi project: De versterking van de Waddenzeedijk op Texel. Combinatie Tessel versterkt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ongeveer 14 kilometer dijk en vervangt een drietal grote gemalen.

Veiligheid
De dijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en is de bekleding niet sterk genoeg. Ook de gemalen zijn op waterveiligheid afgekeurd en bovendien aan vervanging toe.

Lees meer

Opdrachtgever

Combinatie Tessel

Locatie

Texel

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

15-04-2017

Eind datum

16-10-2017

Oudeschild
Op de meeste plekken worden de dijken verbeterd door het vervangen van de dijkbekleding, flauwere taluds of een lichte verhoging. Op een aantal plekken is er echter te weinig ruimte en daar wordt damwand geplaatst. Het meest ingrijpend gebeurt dit wellicht in de haven van Oudeschild waar Sterk een flinke damwandconstructie heeft gerealiseerd.

Gezien de locatie (kans op schade, hinder, toerisme) moest dit hinderarm gebeuren. Daarom is alle damwand trillingsvrij geplaatst. Dit deden we onder andere makelaargeleid met onze Woltman. Hierbij wordt de damwand in pakketten van vier (zogenaamde vierlingen) door een drukblok de grond in gedrukt. Dit zit u goed in deze video.

Silent Piler
Het trillingsvrij plaatsen van damwand deden we verder met onze Silent Piler. Deze compacte machine die als het ware over de damwand loopt werd ingezet op plaatsen waar we met de andere stelling niet konden komen. Het plaatsen van de eerste damwand gebeurde met een zogenaamd opstartframe. Dit wordt voorzien van de nodige ballast om de drukkracht op de damwandplank op te vangen. Hoe dit werkt ziet u hier.

Gemaal De Schans
Ook plaatsten we damwand bij diverse gemalen waaronder gemaal de Schans. Het vervangen van dit gemaal is deels noodzakelijk omdat de constructie in de dijk onvoldoende sterk bleek. Ook was het gemaal aan het einde van zijn levenscyclus.

Om het gemaal te realiseren plaatste Sterk de damwand voor de bouwkuip als tijdelijke grond- en waterkering. Zo kon ook tijdens de bouw de zee niet de kans krijgen om binnen te komen.  Ook van deze werkzaamheden werd een prachtige video gemaakt.

Een groot deel van de werkzaamheden is afgerond of onderweg. Het volledige project moet eind 2019 klaar zijn.

Sterk - Dijkverbetering Ameland

Verbetering Waddenzeedijk Ameland

Omschrijving

Laatste update: 28 februari 2018

Om de zuidelijke dijk van Ameland ook in de toekomst aan de wettelijke eisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma te doen voldoen, vindt er over ruim 16 kilometer een dijkverbetering plaats en wordt de dijk met gemiddeld 35 cm verhoogd.

Voor dit mooie project bracht Sterk, in opdracht van aannemerscombinatie Van den HerikJansma, 4 gestempelde damwandkuipen aan ten behoeve van de bouw van vier gemalen. Het was de bedoeling om deze kuipen gefaseerd aan te brengen. De eerste twee kuipen werden in het najaar van 2015 geplaatst. Vervolgens wilden we met deze damwanden de volgende twee kuipen maken. Toen tijdens het monitoren van het trekken van damwanden bleek dat er verzakkingen ontstonden, is in overleg met de opdrachtgever besloten om de damwandplanken af te branden en deels te laten zitten. De tweede fase vond plaats in het voorjaar van 2016 en de derde en laatste fase werd in 2017 afgerond. Momenteel moeten er alleen nog drie stempelramen worden verwijderd. Dit staat gepland voor april 2018.

Waterschap Friesland (Wetterskip Fryslan) werkt tot en met 2018 aan de Waddenzeedijk op Ameland.

Project details

 • Opdrachtgever: Combinatie van der Herik - Jansma Drachten
 • Locatie: Ameland
 • Contractwaarde: € 250.000 - 1000.000
 • Start datum: 10-08-2015
 • Eind datum: 30-04-2017

Gebruikte technieken

(Voor)Boren, Afstempeling, Constructiewerk, Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Combinatie van der Herik - Jansma Drachten

Locatie

Ameland

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

10-08-2015

Eind datum

30-04-2017

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.

Dijkverbetering Eemskanaalkade

Dijkverbetering Eemskanaalkade

Omschrijving

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest brengt Sterk ter hoogte van Garmerwolde over een traject van vijf en een halve kilometer damwanden aan voor het verstevigen van de dijk. Een flinke klus waar we met trots aan werken.

De damwanden worden geplaatst op plekken waar de dijk niet kan worden verbreed (door bijvoorbeeld een sloot die niet kan worden verplaatst). De damwanden zijn bedoeld om de dijk te verstevigen maar moeten daarnaast ook nog eens aardbevingsbestendig zijn. Het aanbrengen van de damwanden gaat gepaard met enige trillingen. Daarom worden er aan woningen binnen een afstand van 125 meter van het werk trillingsmeters geplaatst.

Overige werkzaamheden zijn het verwijderen van de bestaande beschoeiing, het leveren en aanbrengen van meer dan duizend schroefinjectieankers en het maken van aansluitingen op bestaande damwanden ter plaatste van zinkerconstructies. Ook moeten er uitklimvoorzieningen en twee wilduittredeplaatsen gemaakt worden.

In 2019 moet de gehele noordelijk kade van het Eemskanaal tussen Groningen en Delfzijl op orde zijn. Dit houdt in dat de dijk dan voldoet aan de nieuwste veiligheidsnorm en ook aardbevingsbestendig is. Het gereed komen van de damwandconstructie staat gepland voor het einde van dit jaar.

Project details

 • Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
 • Locatie: Garmerwolde
 • Contractwaarde: € 1.000.000 +
 • Start datum: 13-07-2015
 • Eind datum: 25-12-2015

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken, Verankeringen, Waterwerk

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest

Locatie

Garmerwolde

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

13-07-2015

Eind datum

25-12-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.

De Diefdijklinie

Omschrijving

De Diefdijklinie is een waterkering die de scheiding vormt tussen de dijkringgebieden van de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden enerzijds met de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden anderzijds. De dijk voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en er worden daarom werkzaamheden uitgevoerd die de dijk stabieler maken en piping* moeten voorkomen. Zo wordt de dijk weer veilig. Het tracé is 23 kilometer lang en hiervan voldoet ruim 8 kilometer niet aan de veiligheidsnorm. Naast maatregelen als klei-ingravingen en grondbermen wordt er ongeveer 900 meter damwand aangebracht om de Diefdijklinie te verbeteren.

Het is een bijzonder project voor hoofdaannemers Sterk Heiwerken en G. van der Ven. Dit komt zowel door de omvang als de verschillende uitdagingen die het werk met zich brengt. Zo moet er veel damwand gezet in de nabijheid van gevoelige en vooral ook oude woningen. Door het trillingsarm en/of trillingsvrij aanbrengen van damwand in combinatie met goede monitoring wordt getracht eventuele schade aan belendingen zoveel mogelijk in te perken.

Ook de logistiek vormt bij dit project een uitdaging. Zo wordt het transport onder meer bemoeilijkt omdat er in sommige gevallen vanaf de dijk gewerkt moet worden. Dit betekent dat de chauffeurs soms hele stukken achteruit moeten rijden om het benodigde materiaal en materieel op het werk te krijgen. Daarnaast bemoeilijken de werkzaamheden het lokale verkeer. Er wordt natuurlijk hard gewerkt om ervoor te zorgen dat bewoners hier zo weinig mogelijk last van hebben.

Communicatie is bij dit alles het sleutelwoord. De bewoners worden onder meer op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief. Ook was er in december, vlak voor aanvang van de werkzaamheden, een inloopavond voor bewoners. Zo konden ze met hun zorgen en vragen terecht bij de verschillende betrokken partijen. Ook is er een omgevingsmanager aangesteld waar betrokkenen bij terecht kunnen en is sinds maandag 18 mei het informatiepunt Diefdijklinie aan de Nieuwe Zuiderlingedijk nabij de N848 te Heukelum geopend.

Sterk is begin januari begonnen met de damwandwerkzaamheden. Eind 2015 moet de dijk weer veilig zijn. Daarna zal nog enige tijd gewerkt worden aan het afronden van de werkzaamheden.
Meer informatie over dit project vind u op de website van Waterschap Rivierenland.

*Piping = water dat onder de dijk doorstroomt en zand meevoert; de ondergrond van de dijk verzwakt waardoor de dijk kan verzakken.

Project details

 • Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
 • Locatie: Diefdijk
 • Contractwaarde: € 1.000.000 +
 • Start datum: 06-01-2015
 • Eind datum: 18-12-2015

Gebruikte technieken

Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch drukken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland

Locatie

Diefdijk

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

06-01-2015

Eind datum

18-12-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.

Dijkverbetering waterfront fase 1 en 2

Omschrijving

Ten behoeve van de dijkverbetering van de primaire waterkering en ontwikkeling van het waterfront in Dalfsen, wordt de bestaande damwand van de dijk en de kade vervangen door een nieuwe damwandconstructie.

Naast het verwijderen van de 117 meter bestaande damwand en het aanbrengen van 175 meter nieuwe damwand voor de primaire waterkering wordt er ook nog eens 140 meter nieuwe vrijstaande damwand gezet ten behoeve van een lage kade. Ook het toepassen van schroefinjectieankers voor de verankering van de damwanden van de primaire waterkering is onderdeel van deze mooie klus.

Het werk, in opdracht van het Waterschap Groot Sallant, is samen met van Hattum en Blankevoort verkregen middels een meervoudig onderhandse aanbesteding. Hierbij was met name het plan van aanpak doorslaggevend voor de gunning. In het plan wordt veel rekening gehouden met de bestaande bomen en monumentale belendingen. Deze dienen geheel intact te blijven en ontzien te worden. De uitvoering van het volledige werk is hierop ingericht. Zo worden de damwanden grotendeels onder hoogtebeperking getrokken en aangebracht. Het aanbrengen gebeurt zowel door middel van hoogfrequent trillen als statisch drukken.

Vanwege de bereikbaarheid en de beperkte ruimte geschiedt een deel vanaf de landzijden maar ook een deel vanaf het water. Er wordt hiervoor een uitgebreide verzameling aan materieel ingezet waaronder een hydraulische kraan, een draadkraan, hulpkranen, een ponton en zelfs een silent piler.

Project details

 • Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort Infra
 • Locatie: Dalfsen
 • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
 • Start datum: 06-10-2014
 • Eind datum: 14-04-2015

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch drukken, Verankeringen, Waterwerk

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Van Hattum en Blankevoort Infra

Locatie

Dalfsen

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

06-10-2014

Eind datum

14-04-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.