Dijkversterkingen

Nederland en dijken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En het belang van onderhoud en verbetering van die dijken zal in de toekomst alleen maar toenemen. Bij Sterk hebben we heel wat ervaring met kleine én grote dijkversterkingsprojecten. We passen daarbij vooral damwand en verankering toe. Afhankelijk van het project plaatsen we de damwand trillingsarm of trillingsvrij. Onze werkzaamheden kunnen we natuurlijk zowel vanaf land als vanaf water uitvoeren. We denken graag mee over de beste uitvoeringsmethodiek. Duurzaamheid en het ontzien van de omgeving spelen daarbij een belangrijke rol.

Referenties

Sterk heeft al aan talloze prachtige dijkversterking of dijkverbeteringsprojecten mogen meewerken. Zo werkten we mee aan de verbetering van de Diefdijklinie, de Waddenzeedijk op Ameland en Texel. Ook plaatsten we alle damwand en verankering voor de versteviging van de dijk langs de Eemskanaalkade.