Omschrijving

Ten behoeve van de dijkverbetering van de primaire waterkering en ontwikkeling van het waterfront in Dalfsen, wordt de bestaande damwand van de dijk en de kade vervangen door een nieuwe damwandconstructie.

Naast het verwijderen van de 117 meter bestaande damwand en het aanbrengen van 175 meter nieuwe damwand voor de primaire waterkering wordt er ook nog eens 140 meter nieuwe vrijstaande damwand gezet ten behoeve van een lage kade. Ook het toepassen van schroefinjectieankers voor de verankering van de damwanden van de primaire waterkering is onderdeel van deze mooie klus.

Het werk, in opdracht van het Waterschap Groot Sallant, is samen met van Hattum en Blankevoort verkregen middels een meervoudig onderhandse aanbesteding. Hierbij was met name het plan van aanpak doorslaggevend voor de gunning. In het plan wordt veel rekening gehouden met de bestaande bomen en monumentale belendingen. Deze dienen geheel intact te blijven en ontzien te worden. De uitvoering van het volledige werk is hierop ingericht. Zo worden de damwanden grotendeels onder hoogtebeperking getrokken en aangebracht. Het aanbrengen gebeurt zowel door middel van hoogfrequent trillen als statisch drukken.

Vanwege de bereikbaarheid en de beperkte ruimte geschiedt een deel vanaf de landzijden maar ook een deel vanaf het water. Er wordt hiervoor een uitgebreide verzameling aan materieel ingezet waaronder een hydraulische kraan, een draadkraan, hulpkranen, een ponton en zelfs een silent piler.

Project details

  • Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort Infra
  • Locatie: Dalfsen
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 06-10-2014
  • Eind datum: 14-04-2015

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch drukken, Verankeringen, Waterwerk