Omschrijving

Ten behoeve van de dijkverbetering van de primaire waterkering en ontwikkeling van het waterfront in Dalfsen, wordt de bestaande damwand van de dijk en de kade vervangen door een nieuwe damwandconstructie.

Naast het verwijderen van de 117 meter bestaande damwand en het aanbrengen van 175 meter nieuwe damwand voor de primaire waterkering wordt er ook nog eens 140 meter nieuwe vrijstaande damwand gezet ten behoeve van een lage kade. Ook het toepassen van schroefinjectieankers voor de verankering van de damwanden van de primaire waterkering is onderdeel van deze mooie klus.

Het werk, in opdracht van het Waterschap Groot Sallant, is samen met van Hattum en Blankevoort verkregen middels een meervoudig onderhandse aanbesteding. Hierbij was met name het plan van aanpak doorslaggevend voor de gunning. In het plan wordt veel rekening gehouden met de bestaande bomen en monumentale belendingen. Deze dienen geheel intact te blijven en ontzien te worden. De uitvoering van het volledige werk is hierop ingericht. Zo worden de damwanden grotendeels onder hoogtebeperking getrokken en aangebracht. Het aanbrengen gebeurt zowel door middel van hoogfrequent trillen als statisch drukken.

Vanwege de bereikbaarheid en de beperkte ruimte geschiedt een deel vanaf de landzijden maar ook een deel vanaf het water. Er wordt hiervoor een uitgebreide verzameling aan materieel ingezet waaronder een hydraulische kraan, een draadkraan, hulpkranen, een ponton en zelfs een silent piler.

Project details

  • Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort Infra
  • Locatie: Dalfsen
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 06-10-2014
  • Eind datum: 14-04-2015

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch drukken, Verankeringen, Waterwerk

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Van Hattum en Blankevoort Infra

Locatie

Dalfsen

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

06-10-2014

Eind datum

14-04-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.