Omschrijving

Laatste update: 28 februari 2018

Om de zuidelijke dijk van Ameland ook in de toekomst aan de wettelijke eisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma te doen voldoen, vindt er over ruim 16 kilometer een dijkverbetering plaats en wordt de dijk met gemiddeld 35 cm verhoogd.

Voor dit mooie project bracht Sterk, in opdracht van aannemerscombinatie Van den HerikJansma, 4 gestempelde damwandkuipen aan ten behoeve van de bouw van vier gemalen. Het was de bedoeling om deze kuipen gefaseerd aan te brengen. De eerste twee kuipen werden in het najaar van 2015 geplaatst. Vervolgens wilden we met deze damwanden de volgende twee kuipen maken. Toen tijdens het monitoren van het trekken van damwanden bleek dat er verzakkingen ontstonden, is in overleg met de opdrachtgever besloten om de damwandplanken af te branden en deels te laten zitten. De tweede fase vond plaats in het voorjaar van 2016 en de derde en laatste fase werd in 2017 afgerond. Momenteel moeten er alleen nog drie stempelramen worden verwijderd. Dit staat gepland voor april 2018.

Waterschap Friesland (Wetterskip Fryslan) werkt tot en met 2018 aan de Waddenzeedijk op Ameland.

Project details

  • Opdrachtgever: Combinatie van der Herik - Jansma Drachten
  • Locatie: Ameland
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1000.000
  • Start datum: 10-08-2015
  • Eind datum: 30-04-2017

Gebruikte technieken

(Voor)Boren, Afstempeling, Constructiewerk, Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Combinatie van der Herik - Jansma Drachten

Locatie

Ameland

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

10-08-2015

Eind datum

30-04-2017

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.