Omschrijving

Laatste update: 28 februari 2018

Om de zuidelijke dijk van Ameland ook in de toekomst aan de wettelijke eisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma te doen voldoen, vindt er over ruim 16 kilometer een dijkverbetering plaats en wordt de dijk met gemiddeld 35 cm verhoogd.

Voor dit mooie project bracht Sterk, in opdracht van aannemerscombinatie Van den HerikJansma, 4 gestempelde damwandkuipen aan ten behoeve van de bouw van vier gemalen. Het was de bedoeling om deze kuipen gefaseerd aan te brengen. De eerste twee kuipen werden in het najaar van 2015 geplaatst. Vervolgens wilden we met deze damwanden de volgende twee kuipen maken. Toen tijdens het monitoren van het trekken van damwanden bleek dat er verzakkingen ontstonden, is in overleg met de opdrachtgever besloten om de damwandplanken af te branden en deels te laten zitten. De tweede fase vond plaats in het voorjaar van 2016 en de derde en laatste fase werd in 2017 afgerond. Momenteel moeten er alleen nog drie stempelramen worden verwijderd. Dit staat gepland voor april 2018.

Waterschap Friesland (Wetterskip Fryslan) werkt tot en met 2018 aan de Waddenzeedijk op Ameland.

Project details

  • Opdrachtgever: Combinatie van der Herik - Jansma Drachten
  • Locatie: Ameland
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1000.000
  • Start datum: 10-08-2015
  • Eind datum: 30-04-2017

Gebruikte technieken

(Voor)Boren, Afstempeling, Constructiewerk, Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken