Omschrijving

Gepubliceerd: 26 juni 2018

In Appingedam werkten we begin dit jaar in opdracht van De Boer & De Groot aan een mooi stukje oeververvanging. De kade daar verkeerde in erbarmerlijke staat. De bestaande houten damwand is meer dan 40 jaar oud en deels verrot. Sterk verving de ruim 200 meter aan houten oeverbeschoeiing met stalen damwand.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

De Boer & De Groot

Locatie

Appingedam

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

Maart 2018

Eind datum

April 2018

Het is een bijzondere locatie waarbij het tracé vlak achter allerlei monumentale panden loopt. De damwand is daarom drukkend aangebracht met een Silent Piler. De damwanden zijn van het type AZ17-700 met een lengte van 10 tot 10.5 m. De paar planken zijn wel trillend aangebracht. De Silent Piler kan namelijk op twee manieren beginnen met het plaatsen van damwandplanken: middels een opstartframe of vanaf een aantal reeds geplaatste planken.

De uitdaging was dat de damwand ongeveer twee meter in de potklei moet komen te staan en en het gebrek aan werkruimte.  Er was net genoeg plek voor het ponton met daarop één van onze draadkranen. Deze fungeerde als hulpkraan en reikte de planken aan voor de Silent Piler.

Het is een beladen werk in Appingedam. Het heeft namelijk zes jaar geduurd voor de oeverconstructie vervangen kon worden. De kosten van het project waren hierbij een belangrijk twistpunt tussen de betrokken partijen. De bewoners zijn dan ook erg blij dat de werkzaamheden eindelijk zijn begonnen. Momenteel is de aannemer bezig met het aanbrengen van de hardhouten steigers.