Bruggen

Voor bruggen voert Sterk divers werk uit. Vaak plaatsen we damwand ten dienste van de landhoofden. Met onze pontons en sleepboten brengen we de constructies aan vanaf het water.

Indien nodig maken we ook bijhorend remming- en constructiewerk. We fabriceren zoveel mogelijk prefab in onze lashal. Zo houden we de bouwtijd op een locatie zo kort mogelijk. Liefst vervoeren we die constructies per schip, om ze vervolgens zelf te plaatsen.

Referentieprojecten

Het vervangen van de brug in Dronrijp is het type waar we als Sterk erg trots op zijn. Vrijwel alle onze specialismen werden ingezet. We plaatsten damwand voor de nieuwe kade en de bouwkuipen van de landhoofden. We plaatsten de buizen voor het remmingwerk. Maar het remmingwerk zelf maakten we ook. Dat werd grotendeels geprefabriceerd in de lashal van Sterk Metaal. Het watertransport en funderingswerk vanaf het water werd dan weer verzorgd door Sterk Waterwerken.