Omschrijving

Gepubliceerd: 17 juli 2017

In april van dit jaar zijn we gestart met een wel erg mooi project: De versterking van de Waddenzeedijk op Texel. Combinatie Tessel versterkt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ongeveer 14 kilometer dijk en vervangt een drietal grote gemalen.

Veiligheid
De dijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en is de bekleding niet sterk genoeg. Ook de gemalen zijn op waterveiligheid afgekeurd en bovendien aan vervanging toe.

Lees meer

Opdrachtgever

Combinatie Tessel

Locatie

Texel

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

15-04-2017

Eind datum

16-10-2017

Oudeschild
Op de meeste plekken worden de dijken verbeterd door het vervangen van de dijkbekleding, flauwere taluds of een lichte verhoging. Op een aantal plekken is er echter te weinig ruimte en daar wordt damwand geplaatst. Het meest ingrijpend gebeurt dit wellicht in de haven van Oudeschild waar Sterk een flinke damwandconstructie heeft gerealiseerd.

Gezien de locatie (kans op schade, hinder, toerisme) moest dit hinderarm gebeuren. Daarom is alle damwand trillingsvrij geplaatst. Dit deden we onder andere makelaargeleid met onze Woltman. Hierbij wordt de damwand in pakketten van vier (zogenaamde vierlingen) door een drukblok de grond in gedrukt. Dit zit u goed in deze video.

Silent Piler
Het trillingsvrij plaatsen van damwand deden we verder met onze Silent Piler. Deze compacte machine die als het ware over de damwand loopt werd ingezet op plaatsen waar we met de andere stelling niet konden komen. Het plaatsen van de eerste damwand gebeurde met een zogenaamd opstartframe. Dit wordt voorzien van de nodige ballast om de drukkracht op de damwandplank op te vangen. Hoe dit werkt ziet u hier.

Gemaal De Schans
Ook plaatsten we damwand bij diverse gemalen waaronder gemaal de Schans. Het vervangen van dit gemaal is deels noodzakelijk omdat de constructie in de dijk onvoldoende sterk bleek. Ook was het gemaal aan het einde van zijn levenscyclus.

Om het gemaal te realiseren plaatste Sterk de damwand voor de bouwkuip als tijdelijke grond- en waterkering. Zo kon ook tijdens de bouw de zee niet de kans krijgen om binnen te komen.  Ook van deze werkzaamheden werd een prachtige video gemaakt.

Een groot deel van de werkzaamheden is afgerond of onderweg. Het volledige project moet eind 2019 klaar zijn.