SV Sterk: samen werken aan
een beter veiligheidsbewustzijn

Sterk wil meer doen om de veiligheid van haar medewerkers te vergroten. De vraag is dan alleen: hoe? Meer regels Protocollen? Veiligheidsprocedures? Instructies? Pasjes? Intakes? Veel van deze maatregelen worden juist vaak gezien als tijdrovend en hinderend. Het kost tijd en moeite en het nut wordt lang niet altijd gevoeld. Dat moet anders.

We willen overigens niet zeggen dat alles wat hierboven genoemd wordt geen zin heeft. We denken enkel dat het beter is als mensen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om te werken aan veiligheid. Je moet je er bewust van zijn en begrijpen waarom iets wel of niet kan. Het moet vanuit jezelf komen. Daarom hebben we SV Sterk opgericht. SV Sterk belichaamt onze veiligheidsgedachte: we zijn een team dat alleen gezamenlijk elkaars veiligheid kan vergroten. SV Sterk dient als platform om te communiceren over veiligheid en ervoor te zorgen dat veiligheid altijd top-of-mind blijft. Het moet het praten over veiligheid (of dat nu iets positiefs of bijvoorbeeld een voorval behelst) aanmoedigen en uiteindelijk vanzelfsprekender maken. Werk jij ook mee aan een veiligere bouw?

Veiligheidsladder trede 3

De Veiligheidsladder (ook wel de Safety Culture Ladder genoemd) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Met name in sectoren waar fysieke veiligheid een groter risico is. Hierbij wordt gekeken naar cultuur en gedrag. Het doel is bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongevallen. Het menselijk gedrag is daarbij vaak één van de belangrijkste oorzaken. Volgens de arbeidsinspectie hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur een positief effect hierop. De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) is overtuigd dat veiligheid in aanbestedingen en contracten leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats. De Veiligheidsladder maakt veiligheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar.

Sterk is gecertificeerd voor trede 3 van de Safety Culture Ladder.