Damwand Trillingsarm

Het hoogfrequent trillingsarm plaatsen van damwand is dé specialiteit van Sterk. Door de relatief hoge productiesnelheid is het een van de meest populaire methodes om stalen damwanden aan te brengen. Bovendien is deze methode goed toepasbaar in bebouwd of binnenstedelijk gebied.

Om damwanden te trillen, gebruiken we onze draadkranen of hydraulische kranen. Met deze machines, waarvan er veel specifiek door en voor ons bedrijf ontwikkeld werden, kunnen we de productiesnelheid nog verder te verhogen.

Indien nodig passen we de aanvullende technieken zoals fluïderen of voorboren toe. Zo wordt de grondweerstand verminderd en is er minder trillingsoverlast voor de omgeving.

Referentieprojecten

Deze techniek wordt vaak toegepast voor grond- en/of waterkeringen bij de constructie van bouwkuipen, parkeergarages, kademuren, en dijkversterkingen. Sterk voerde al honderden projecten uit waarbij deze techniek werd ingezet zoals bijvoorbeeld deze bouwkuip voor een spoortunnel nabij Zwolle en deze damwandconstructie voor de Ringweg Zuid van Groningen. Voor een zeer uitgebreid overzicht kunt ook op onze projectenpagina kijken.