REMMINGWERK

Sterk heeft al vele malen complete remming- of geleidewerken gerealiseerd. Vaak in combinatie met andere funderingswerkzaamheden. Sterk is hierin een ideale partner omdat we een zeer volledig pakket aan diensten kunnen aanbieden. Van prefabricatie tot het (vanaf het water) plaatsen en afwerken van de verschillende onderdelen. Dit alles gecombineerd met onze jarenlange ervaring als het gaat om het plaatsen van buispalen en damwanden.

In Drachten staat de lashal van Sterk Metaal. Daar kunnen onze professionele en goed uitgeruste lassers zeer grote constructies prefabriceren. Deze kunnen vervolgens over het land of over water worden vervoerd. Sterk beschikt hiertoe over zijn eigen (koppel)pontons en sleepboten welke tevens ingezet kunnen worden voor het uiteindelijke plaatsen van de constructies met een (of meerdere) van onze kranen.

We kunnen dus een breed scala aan werkzaamheden uitvoeren. Zo maakte Sterk voor de nieuwe Johan Frisosluis te Stavoren veel meer dan enkel de remming- en geleidewerken. We plaatsten ook twee tijdelijke bouwkuipen voor de sluishoofden, de damwanden voor de kwelschermen en een verankerde kistdamconstructie voor de primaire waterkering.