Remming- en Geleidewerk

Sterk realiseert complete remming- en geleidewerken, vaak in combinatie met andere funderingswerkzaamheden. We bieden het volledige pakket: van prefabricatie tot het (vanaf het water) plaatsen en afwerken van de verschillende onderdelen.

In de lashal van Sterk Metaal in Drachten prefabriceren onze lassers enorme constructies: remmingpalen, wrijfgordingen, steigers, bolders en overige aanlegvoorzieningen op maat. Die worden vervolgens over land of water vervoerd. Daarvoor zetten we onze eigen (koppel)pontons en sleepboten in, net als voor het plaatsen van de constructies met een (of meerdere) van onze kranen.

Referentieprojecten

Sterk Metaal heeft al voor vele projecten het remming- en geleidwerk gerealiseerd; vaak gecombineerd met funderings- en waterwerk. Voor de vervanging van een brug in Dronrijp maakte Sterk bijvoorbeeld al het remming- en geleidewerk. De damwanden voor de kade en de landhoofden, als ook de buizen voor het remmingwerk werden dan weer door Sterk en Sterk Waterwerken gerealiseerd. Zo heeft u een partij voor het ontwerpen, maken en plaatsen!