Omschrijving

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest brengt Sterk ter hoogte van Garmerwolde over een traject van vijf en een halve kilometer damwanden aan voor het verstevigen van de dijk. Een flinke klus waar we met trots aan werken.

De damwanden worden geplaatst op plekken waar de dijk niet kan worden verbreed (door bijvoorbeeld een sloot die niet kan worden verplaatst). De damwanden zijn bedoeld om de dijk te verstevigen maar moeten daarnaast ook nog eens aardbevingsbestendig zijn. Het aanbrengen van de damwanden gaat gepaard met enige trillingen. Daarom worden er aan woningen binnen een afstand van 125 meter van het werk trillingsmeters geplaatst.

Overige werkzaamheden zijn het verwijderen van de bestaande beschoeiing, het leveren en aanbrengen van meer dan duizend schroefinjectieankers en het maken van aansluitingen op bestaande damwanden ter plaatste van zinkerconstructies. Ook moeten er uitklimvoorzieningen en twee wilduittredeplaatsen gemaakt worden.

In 2019 moet de gehele noordelijk kade van het Eemskanaal tussen Groningen en Delfzijl op orde zijn. Dit houdt in dat de dijk dan voldoet aan de nieuwste veiligheidsnorm en ook aardbevingsbestendig is. Het gereed komen van de damwandconstructie staat gepland voor het einde van dit jaar.

Project details

  • Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
  • Locatie: Garmerwolde
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 13-07-2015
  • Eind datum: 25-12-2015

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken, Verankeringen, Waterwerk

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest

Locatie

Garmerwolde

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

13-07-2015

Eind datum

25-12-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.