STEMPELRAAM

Damwandconstructies worden vaak toegepast in combinatie met een stempelraam. Waar een damwandconstructie zelf niet dusdanig ontworpen kan worden om bij ontgraving alle vrijkomende kracht van water en/of grond op te kunnen vangen wordt vaak een stempeling toegepast. Meestal zijn dit horizontale constructies bestaande uit gordingen en buispalen/stempels.

Veelal is Sterk verantwoordelijk voor zowel de damwandconstructie als ook het stempelraam. Dit heeft grote voordelen, omdat de damwanden en afstempeling tezamen een (tijdelijke) constructie vormen en op deze wijze de kennis, communicatie en het vakmanschap allen onder een bedrijf vallen. Expertise op het gebied van damwanden is van groot belang voor een goed ontwerp en een goede uitvoering van een stempelraam.

Sterk heeft al vele bijzondere stempelraamconstructies ontworpen, gefabriceerd en geplaatst. Zo was Sterk onder meer verantwoordelijk voor de afstempeling van de damwandconstructie bij het project “De Rotterdam.” De grote van de bouwkuip vereiste buispalen tot een lengte van maar liefst 55 meter (ondersteund door knikverkorters).

We maken zoveel mogelijk van de constructies prefab in de grote lashal van Sterk Metaal. De professionele medewerkers fabriceren hier constructies tot lengtes van wel 40 meter en een gewicht van wel 25 ton. Omdat ons bedrijf aan het water ligt, kunnen we deze grote constructies eventueel per schip vervoeren.