Verankering

Ankers of een stempelraam worden toegepast wanneer een damwandconstructie bij ontgraving niet alle vrijkomende krachten van water en/of grond voldoende op kan vangen. Een stempelraam is vrijwel altijd tijdelijk. Een verankering is vaak definitief maar kan soms ook tijdelijk worden toegepast. Een verankering biedt als belangrijkste voordeel ten opzichte van een afstempeling dat de bouwkuip obstakelvrij blijft. Wel is een vereiste dat er voldoende ruimte aan de buitenzijde van de damwand is om zo de ankers te kunnen installeren. Door creatief te denken komen wij vaak met oplossingen die zowel financieel als uitvoeringstechnisch aantrekkelijk zijn.

Er zijn verschillende ankersystemen op de markt. Afhankelijk van het type werk kunnen onze ervaren constructeurs en calculators bepalen wat het best toepasbare systeem is. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de te keren hoogte, (boven)belasting, eventuele omringende belendingen en natuurlijk de maximaal toelaatbare zetting van de constructie.

Zo kan er gekozen worden voor een horizontaal ankerscherm, ook wel legankers (GEWI-ankerstaven) genoemd, klapankers, grout(injectie)ankers of bijvoorbeeld HP-Ankerpalen. Het boren van de ankers besteden wij uit aan één van onze vaste en betrouwbare partners. Het bijbehorende constructiewerk zoals het aanbrengen van ankerstoelen en gordingen, doet Sterk zelf.