Verankering

Een verankering of een stempelraam worden toegepast wanneer een damwandconstructie bij ontgraving niet alle vrijkomende krachten van water en/of grond voldoende op kan vangen. Bij Sterk bieden we complete damwandconstructies aan, inclusief verankering.

Een stempelraam is vrijwel altijd tijdelijk. Een verankering is vaak definitief maar kan ook tijdelijk worden toegepast. Als verankering wordt toegepast bij een bouwkuip dan is het grootste voordeel ten opzichte van een afstempeling dat de bouwkuip obstakelvrij blijft. Wel moet er voldoende ruimte aan de buitenzijde van de damwand zijn om de ankers te kunnen installeren.

Er bestaan verschillende ankersystemen. Afhankelijk van het soort project bepalen we het meest geschikte systeem. Daarvoor kijken we naar de te keren hoogte, (boven)belasting, eventuele omringende belendingen en de maximaal toelaatbare zetting van de constructie. Zo kan er gekozen worden voor een horizontaal ankerscherm (ook wel legankers of GEWI-ankerstaven genoemd), klapankers, grout(injectie)ankers of HP-Ankerpalen. Vervolgens voeren we het bijbehorende constructiewerk uit, zoals het aanbrengen van ankerstoelen en gordingen.

Aanvullende werkzaamheden

Naast het leveren en installeren van verankeringssystemen zijn er bijkomende werkzaamheden te verrichten denk hierbij aan het testen en beproeven van het geïnstalleerde verankeringssysteem, maar ook de plaatsbepaling in 3D kan een cruciale factor zijn op een project om zo op duidelijke manier inzichtelijk te maken wat er zich allemaal in de ondergrond bevindt.

De ankerkopafwerking is een belangrijke onderdeel van een verankeringssysteem. Hier vindt namelijk de krachtsoverdracht plaats van van het verankeringselement op de te verankeren constructie. Onze las- en constructieafdeling Sterk Metaal kan dit tot in de puntjes verzorgen. Bovendien kunnen wij aanverwante staal- en hulpconstructies aanleveren zoals bijvoorbeeld gordingconstructies.