SLOTVERKLIKKERS

Slotverklikkers worden toegepast om te kunnen controleren of damwanden tijdens het zetten over de gehele lengte in het slot zijn blijven zitten. Hoewel het altijd het streven is om alle damwanden in het slot te hebben, kunnen er zich omstandigheden voordoen waardoor er toch planken uit het slot lopen. Dit kan bijvoorbeeld komen door obstakels in de grond of een zeer harde grondlaag.

Hoewel slotverklikkers helaas niet kunnen voorkomen dat planken soms uit het slot lopen, is de wetenschap of planken wel of niet in het slot zitten, of dat daar twijfel over bestaat, uitermate kostbaar. Met deze kennis kan er besloten worden of er op voorhand maatregelen getroffen moeten worden. Zo kunnen eventuele problemen en daar aan gerelateerde kosten later in het werk worden voorkomen.

Er bestaan verschillende soorten slotverklikkers maar deze systemen zijn veelal relatief kostbaar, onbetrouwbaar of zelfs gevaarlijk. Dit heeft er toe geleid dat Sterk zijn eigen type slotverklikker heeft ontwikkeld. Slotverklikker type Discontinuiteit© van Sterk is een eenvoudig systeem dat vrij makkelijk toe te passen is. Daarnaast heeft Sterk een uitgebreid protocol opgesteld voor het toepassen van slotverklikkers waarbij onder meer het plaatsen van iedere damwandplank op video wordt vastgelegd.

Bodemsanering Pompstation te Katwijk: toepassen slotverklikkers

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken