Slotverklikkers: zit de damwand in het slot?

Slotverklikkers worden gebruikt om te controleren of damwanden tijdens het zetten over de gehele lengte in het slot blijven zitten. Hoewel slotverklikkers helaas niet kunnen voorkomen dat planken soms uit het slot lopen, is de wetenschap dat planken in het slot zitten, uitermate kostbaar.

Slotverklikker type Discontinuïteit©
Er bestaan verschillende soorten slotverklikkers maar deze systemen zijn relatief duur, onbetrouwbaar of zelfs gevaarlijk. Daarom heeft Sterk haar eigen type slotverklikker ontwikkeld. Slotverklikker type Discontinuïteit© is een bij het European Patent Office gepatenteerd systeem van Sterk dat eenvoudig te gebruiken is. Bovendien heeft Sterk een uitgebreid protocol opgesteld voor het toepassen van slotverklikkers waarbij het plaatsen van iedere damwandplank op video wordt vastgelegd. Onze slotverklikker kan ook onder licentie door u worden toegepast. Als u hier vragen over heeft dan kunt u contact met ons opnemen via info@sterk.eu.

Magnetische slotdetectie
Sterk kan ook magnetische slotdetectie aanbieden. Hierbij wordt middels een elektrisch signaal aangegeven of een slotverklikker is gedetecteerd, wat betekent dat de damwandplank netjes in het slot is gebleven.

Toepassing

Zoals gezegd kunnen slotverklikkers niet voorkomen dat een damwandplank soms uit het slot loopt. Maar de wetenschap of een plank wel of niet in het slot is enorm waardevol. Zo kan er bijvoorbeeld op voorhand besloten worden om voorafgaand aan ontgraving wel of geen aanvullende maatregelen te nemen. Het kan namelijk erg kostbaar zijn om in een later stadium van een project de gevolgen van een uit het slot gelopen plank te beperken. Daarom zijn slotverklikkers, met name bij risicovolle projecten, een waardevolle toevoeging aan het proces.