Omschrijving

De Diefdijklinie is een waterkering die de scheiding vormt tussen de dijkringgebieden van de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden enerzijds met de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden anderzijds. De dijk voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en er worden daarom werkzaamheden uitgevoerd die de dijk stabieler maken en piping* moeten voorkomen. Zo wordt de dijk weer veilig. Het tracé is 23 kilometer lang en hiervan voldoet ruim 8 kilometer niet aan de veiligheidsnorm. Naast maatregelen als klei-ingravingen en grondbermen wordt er ongeveer 900 meter damwand aangebracht om de Diefdijklinie te verbeteren.

Het is een bijzonder project voor hoofdaannemers Sterk Heiwerken en G. van der Ven. Dit komt zowel door de omvang als de verschillende uitdagingen die het werk met zich brengt. Zo moet er veel damwand gezet in de nabijheid van gevoelige en vooral ook oude woningen. Door het trillingsarm en/of trillingsvrij aanbrengen van damwand in combinatie met goede monitoring wordt getracht eventuele schade aan belendingen zoveel mogelijk in te perken.

Ook de logistiek vormt bij dit project een uitdaging. Zo wordt het transport onder meer bemoeilijkt omdat er in sommige gevallen vanaf de dijk gewerkt moet worden. Dit betekent dat de chauffeurs soms hele stukken achteruit moeten rijden om het benodigde materiaal en materieel op het werk te krijgen. Daarnaast bemoeilijken de werkzaamheden het lokale verkeer. Er wordt natuurlijk hard gewerkt om ervoor te zorgen dat bewoners hier zo weinig mogelijk last van hebben.

Communicatie is bij dit alles het sleutelwoord. De bewoners worden onder meer op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief. Ook was er in december, vlak voor aanvang van de werkzaamheden, een inloopavond voor bewoners. Zo konden ze met hun zorgen en vragen terecht bij de verschillende betrokken partijen. Ook is er een omgevingsmanager aangesteld waar betrokkenen bij terecht kunnen en is sinds maandag 18 mei het informatiepunt Diefdijklinie aan de Nieuwe Zuiderlingedijk nabij de N848 te Heukelum geopend.

Sterk is begin januari begonnen met de damwandwerkzaamheden. Eind 2015 moet de dijk weer veilig zijn. Daarna zal nog enige tijd gewerkt worden aan het afronden van de werkzaamheden.
Meer informatie over dit project vind u op de website van Waterschap Rivierenland.

*Piping = water dat onder de dijk doorstroomt en zand meevoert; de ondergrond van de dijk verzwakt waardoor de dijk kan verzakken.

Project details

  • Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
  • Locatie: Diefdijk
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 06-01-2015
  • Eind datum: 18-12-2015

Gebruikte technieken

Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch drukken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland

Locatie

Diefdijk

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

06-01-2015

Eind datum

18-12-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.