Omschrijving

De Diefdijklinie is een waterkering die de scheiding vormt tussen de dijkringgebieden van de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden enerzijds met de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden anderzijds. De dijk voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en er worden daarom werkzaamheden uitgevoerd die de dijk stabieler maken en piping* moeten voorkomen. Zo wordt de dijk weer veilig. Het tracé is 23 kilometer lang en hiervan voldoet ruim 8 kilometer niet aan de veiligheidsnorm. Naast maatregelen als klei-ingravingen en grondbermen wordt er ongeveer 900 meter damwand aangebracht om de Diefdijklinie te verbeteren.

Het is een bijzonder project voor hoofdaannemers Sterk Heiwerken en G. van der Ven. Dit komt zowel door de omvang als de verschillende uitdagingen die het werk met zich brengt. Zo moet er veel damwand gezet in de nabijheid van gevoelige en vooral ook oude woningen. Door het trillingsarm en/of trillingsvrij aanbrengen van damwand in combinatie met goede monitoring wordt getracht eventuele schade aan belendingen zoveel mogelijk in te perken.

Ook de logistiek vormt bij dit project een uitdaging. Zo wordt het transport onder meer bemoeilijkt omdat er in sommige gevallen vanaf de dijk gewerkt moet worden. Dit betekent dat de chauffeurs soms hele stukken achteruit moeten rijden om het benodigde materiaal en materieel op het werk te krijgen. Daarnaast bemoeilijken de werkzaamheden het lokale verkeer. Er wordt natuurlijk hard gewerkt om ervoor te zorgen dat bewoners hier zo weinig mogelijk last van hebben.

Communicatie is bij dit alles het sleutelwoord. De bewoners worden onder meer op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief. Ook was er in december, vlak voor aanvang van de werkzaamheden, een inloopavond voor bewoners. Zo konden ze met hun zorgen en vragen terecht bij de verschillende betrokken partijen. Ook is er een omgevingsmanager aangesteld waar betrokkenen bij terecht kunnen en is sinds maandag 18 mei het informatiepunt Diefdijklinie aan de Nieuwe Zuiderlingedijk nabij de N848 te Heukelum geopend.

Sterk is begin januari begonnen met de damwandwerkzaamheden. Eind 2015 moet de dijk weer veilig zijn. Daarna zal nog enige tijd gewerkt worden aan het afronden van de werkzaamheden.
Meer informatie over dit project vind u op de website van Waterschap Rivierenland.

*Piping = water dat onder de dijk doorstroomt en zand meevoert; de ondergrond van de dijk verzwakt waardoor de dijk kan verzakken.

Project details

  • Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
  • Locatie: Diefdijk
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 06-01-2015
  • Eind datum: 18-12-2015

Gebruikte technieken

Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch drukken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken