Parkeergarage Jaarbeursplein

Op het jaarbeursplein in Utrecht is Sterk momenteel bezig met het plaatsen van damwanden ten behoeve van de bouw van een grote ondergrondse parkeergarage. Een flinke klus op een van de drukste gebieden in Nederland.

De damwanden met een lengte van bijna 20 meter worden voor het grootste deel drukkend aangebracht. Het tracé van zo’n 360 meter wordt hierbij voorgeboord om de grondweerstand te verminderen. Hierbij wordt tevens bentoniet ingebracht om verdichting te voorkomen. Het op hoogte brengen van de damwandplanken gebeurt vervolgens trillend in speciaal daarvoor gekozen tijdvakken. Middels deze werkwijze wordt de overlast tot een minimum beperkt.

Naast de grote kuip, maakt Sterk ook de kleinere kuip voor de in- en uitrit. Hierbij realiseren we tevens een afstempelingsconstructie.

Het Jaarbeursplein ondergaat momenteel een flinke metamorfose. Het is de bedoeling dat het plein een plek wordt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook grote evenementen gehouden kunnen worden.

Het gereedkomen van de parkeergarage staat gepland voor 2018. De garage moet dan ruimte bieden aan zo’n 800 auto’s.

Project details

  • Opdrachtgever: Combinatie Jaarbeursplein
  • Locatie: Utrecht
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1000.000
  • Start datum: 15-01-2016
  • Eind datum: 02-02-2017

Gebruikte technieken

(Voor)Boren, Afstempeling, Hoogfrequent trillen/trekken, Slotverklikkers, Statisch drukken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Combinatie Jaarbeursplein

Locatie

Utrecht

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

15-01-2016

Eind datum

02-02-2017

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.