Fluïderen

Om damwanden in zwaardere grondslag of met minder trillingsoverlast aan te kunnen brengen, kan Sterk de damwanden fluïderen. Dat is een proces waarbij we damwanden aanbrengen terwijl we water toevoegen bij het damwandpunt. Dit water wordt met een klein debiet (hoeveelheid doorstromend vloeistof per tijdseenheid) onder hoge druk onder de plankpunt gespoten. Zo creëren we een tijdelijke wateroverspanning waardoor we de damwanden relatief eenvoudig aan kunnen brengen, met minder weerstand en minder trillingsoverlast. Door het lage debiet herstelt de grondslag zich weer, waardoor de eigenschappen van de ondergrond nauwelijks veranderen.

Voor het fluïderen (zowel bij het trillend, dan wel drukkend aanbrengen van damwanden) gebruikt Sterk een eigen, bij het European Patent Office gepatenteerd systeem dat ook onder licentie gebruikt kan worden. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u ons contacteren op info@sterk.eu.

Referentieprojecten

Sterk heeft zelf een uniek fluïdatiesysteem ontwikkeld om damwanden te drukken, waarbij gebruik gemaakt wordt van een waterverdeler. Deze techniek hebben we al veel projecten met succes toegepast. Zoals bijvoorbeeld bij de constructie van de parkeergarage van het Atriumgebouw in Amsterdam, of bij de dijkversterking van de zeedijk op Texel. Soms om de grondweerstand te verminderen en het aanbrengen van funderingselement te vergemakkelijken, soms om de trillings- of geluidsoverlast te verminderen en soms maar meestal vanwege al deze redenen.