PALEN TREKKEN: FUNDERINGSELEMENTEN VERWIJDEREN

Het verwijderen / trekken van palen gebeurt veelal wanneer grond opnieuw bouwrijp gemaakt wordt of wanneer andere werkzaamheden het verwijderen van oude fundatie-elementen noodzakelijk maakt. Sterk heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een specialist in het verwijderen van oude paalfundaties. Denk hierbij aan het verwijderen van houten of betonnen heipalen. We beschikken hiertoe over een ruim assortiment aan palentrekkers waarmee wij palen van elke diameter kunnen verwijderen.

Indien gewenst kunnen wij ook voorzien in het gedeeltelijk verwijderen van oude paalfundaties. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een afsluitende kleilaag die intact gehouden moet worden.

Beschikken we niet over de juiste palentrekker? Dan bouwen we hem gewoon. Een goed voorbeeld hiervan is het project Kaiserschleuse te Bremerhaven. Voor dit werk hebben wij ruim 6000 stuks houten palen uit de grond getrokken. De palen hadden een diameter variërend van 300mm tot 600mm met een lengte van 18 meter. De palentrekkers die voor dit project werden gebruikt zijn speciaal door Sterk ontwikkeld.