Expertises en oplossingen

Sterk huist diverse funderingstechnieken. Zo plaatsen we heipalen, damwand, stempelramen, verankering en meer. We zetten deze technieken onder meer in voor het realiseren van dijkversterkingen, bouwkuipen voor parkeergarages, kadevernieuwing, de realisatie van bruggen of bijvoorbeeld voor onderdoorgangen.

null

Dijkversterking

Het belang van onderhoud en verbetering van de Nederlandse dijken zal in de toekomst alleen maar toenemen. Bij Sterk hebben we ervaring met kleine en grote dijkversterkingsprojecten. Onze werkzaamheden kunnen we vanaf land en water uitvoeren.

Lees meer

null

Kadevernieuwing en kademuren

Sterk bouwt nieuwe laad- of loswallen en vernieuwt verouderde kades. We brengen de constructie vanaf het land of vanaf het water aan, trillingsvrij of trillingsarm.

Lees meer

null

Bouwkuipen

Als damwand-specialist maakte Sterk reeds honderden bouwkuipen in stalen damwand. Trillingsvrij, trillingsarm, verankering, afstempeling … we kunnen het allemaal!

Lees meer

null

Onderdoorgangen

Jaarlijks realiseert Sterk meerdere onderdoorgangen, vaak in erg korte tijd in verband met buitendienststellingen. Een nauwgezette planning en goede communicatie zijn daarbij cruciaal. Dan ga je voor een ervaren en professionele partij.

Lees meer

null

Parkeergarages

Damwand is uitermate goed geschikt voor de realistatie van parkeergarages. Parkeerkelders met twee, drie, vier of zelfs vijf lagen: Sterk heeft al talloze van dit soort constructies gemaakt, vaak met een stempelraam- of verankeringsconstructie.

Lees meer

null

Bruggen

Sterk plaatst damwand ten dienste van de landhoofden, maar zijn net zo bedreven in het maken van de fundering, en eventueel benodigd remming- en constructiewerk. Onze werkzaamheden voeren we net zo goed uit vanaf het water als vanaf het land.

Lees meer