Damwand Trillingsvrij Drukken

Door het drukken van stalen damwand kunnen we deze geheel trillingsvrij aanbrengen. Voor deze techniek gebruikt Sterk kranen met een makelaar. De grootste kraan kan, afhankelijk van de (werk)omstandigheden, damwanden tot wel 25 meter drukken.

Het trillingsvrij drukken van damwand is een populaire techniek. Daar zijn 3 redenen voor:

1- Het levert geen schadelijke trillingen.
2- Er is slechts beperkte geluidshinder.
3- Het veroorzaakt geen verdichting van de ondergrond.

Deze techniek vormt een goed alternatief voor projecten waar trillingen vermeden moeten worden,
zoals bij bouwkuipen voor een ondergrondse parkeergarage in een stad. Maar ook bij dijkversterkingen, waterkeringen en kademuren kan het trillingsvrij drukken van damwand de beste manier zijn.

De productiesnelheid van damwand drukken ligt lager dan bij het trillingsarm aanbrengen van damwand. Daardoor is deze methode iets kostbaarder.

Referentieprojecten

Sterk heeft al voor talloze projecten trillingsvrij damwand aangebracht met deze techniek. Van het drukken van damwand voor grote ondergrondse parkeergarages op het Jaarbeursplein in Utrecht en voor het Atriumgebouw in Amsterdam, tot damwand voor kadevernieuwing en dijkversterkingen. Voor een uitgebreid overzicht kunt u natuurlijk ook op onze projectenpagina kijken.