Bouwkuip LINK

Omschrijving

Gepubliceerd op 10-05-22

“Sterk denkt in oplossingen. Hoe de samenwerking met Sterk is? Ja, vooral goede communicatie. En het netjes nakomen van afspraken. Voor dit project moest het plaatsen van de damwand erg nauwkeurig gebeuren. Alles is perfect verlopen.”
Marco Kortenoeven – Uitvoerder HBB Groep

Over HBB Groep
HBB Groep is gevestigd in Heemstede en ontwikkelt en bouwt projecten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Naast samenwerking met overheden, onderwijsorganisaties, woningcorporaties, beleggers en ontwikkel- en bouwpartners zet HBB Groep actief in op totaal trajecten. Projecten waar HBB Groep opdrachtgevers en partners kan ontzorgen zijn zoal design & construct en develop & construct projecten. HBB Groep heeft duurzaam werken hoog in het vaandel staan en kijkt daarbij ver vooruit. Build to stay staat hierbij centraal.

Sterk en HBB Groep
Sterk is geen onbekende van de Huib Bakker Bouwgroep. Zo maakten we onder meer een bijzondere constructie voor de metamorfose van de Koepel in Haarlem. Deze voormalig penitentiaire inrichting en het omliggende terrein zijn omgetoverd naar een universiteitscampus.

Het project
LINK! is een gasloos en duurzaam gebouw met zo’n 90 appartementen. Daarnaast heeft LINK! een ruime kelder met ruimte voor 81 parkeerplekken en een collectieve bergingsruimte voor fietsen en scootmobiels. Zo’n kelder betekent: de grond in! In opdracht van Huib Bakker Bouwgroep realiseerde Sterk de bouwkuip bestaande uit een stalen damwand en een afstempelingsconstructie.

Opdrachtgever

Huib Bakker Bouw Bouwgroep

Locatie

Haarlem

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

September 2021

Eind datum

Mei 2022

Onze aanpak
Vlakbij de projectlocatie zit een gasleiding in de grond. Bovendien staat er op ongeveer 15 meter afstand een bestaand appartementencomplex en zijn er ook winkels. Het aanbrengen van de bouwkuip van ongeveer 50 bij 100 meter diende om deze reden zo voorzichtig mogelijk te gebeuren. Daarom is de damwand trillingsvrij aangebracht met een van onze drukstellingen.

Om de damwandconstructie lichter te kunnen uitvoeren en zo materiaal te besparen, is er gewerkt met een ontlastsleuf. Ook is er een stempelraam toegepast. Voor de grootste overspanning van deze constructie waren buizen van maar liefst 30 en 33 meter nodig. Deze zijn in hun geheel per as onder verkeersbegeleiding aangevoerd.

De damwand wordt ook trillingsvrij verwijderd. De ruimte van een deel van het tracé is zeer beperkt, daarom wordt daar een Silent Piler ingezet. De overige damwanden worden getrokken met dezelfde machine als waar ze ook mee zijn aangebracht.

Op voorhand is er voor gekozen om geen extra slot dichtende maatregelen toe te passen, maar eventuele lekkages op te lossen wanneer deze in het werk zichtbaar werden. Bij het ontgraven van de bouwkuip bleek inderdaad op sommige plaatsen sprake van lekkage te zijn. Dit is opgelost door de damwandsloten te injecteren met afdichtend dicht materiaal waarmee een waterdichte strook achter de damwand ontstond.

Bouwkuip verdiepte ligging Groningen

Omschrijving

Gepubliceerd op 10-05-22

Vanuit een eerder project had ik al goede ervaringen met Sterk. Door Sterk al aan de voorzijde bij het ontwerp mee te laten denken was het voor de hoofdaannemer mogelijk om het uiteindelijke ontwerp van hulpconstructies te versimpelen. 

We werken graag met Sterk vanwege het beheerste proces, de kwaliteit van de afgegeven plannen,  de vastlegging van afwijkingen en de beheersmaatregelen die worden toegepast.”
                                                                                                                    Marcel Kampman – Clustermanager, Julianaplein

Over Combinatie Herepoort
Combinatie Herepoort is een aannemerscombinatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. De combinatie bestaat uit Max Bögl Nederland bv, Züblin Nederland bv, Oosterhof Holman Infra bv, Koninklijke Sjouke Dijkstra bv, Roelofs Wegenbouw bv en Jansma Drachten bv. 

Over Sterk en Combinatie Herepoort
De samenwerking tussen Sterk en Combinatie Herepoort begon enkele jaren geleden en is in die tijd alleen maar verbeterd. Aanpak Ring Zuid is een enorm infrastructureel project ten behoeve van de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. We zijn er trots op dat de Combinatie Herepoort Sterk tot nu toe het vertrouwen heeft gegeven om het overgrote deel van de diverse damwandwerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast heeft Sterk ook betonpalen geheid, verankering aangebracht en complex las- en constructiewerk uitgevoerd bij de diverse project deelgebieden.

Opdrachtgever

Combinatie Herepoort

Locatie

Groningen

Contractwaarde

1.000.000+

Start datum

2019

Eind datum

2024

Onze aanpak
Een van de grootste onderdelen van dit megaproject is de bouwkuip voor de verdiepte ligging: zo’n 1200 meter lang en 80 meter breed. Gezien de omvang en het tijdsbestek waarin bepaalde fases gerealiseerd moesten worden, is Sterk als penvoerder een combinatie aangegaan. Veel van het werk vond plaats op of rondom de A7 en door de inzet van meerdere machines kon er veel productie worden gemaakt en de overlast tot een minimum worden beperkt. Sterk is uitermate bedreven in juist deze projecten waarbij in een korte tijd en onder hoge druk een hoop werk gedaan moet worden (zoals bij verkeersstremmingen of buitendienststellingen).

Het plaatsen van de damwanden werd op sommige plekken bemoeilijkt door de aanwezigheid van zwerfkeien en oude paalfunderingen. Er zijn diverse technieken toegepast om hier mee om te gaan. Zo zijn er palen getrokken waarbij de ontstane ruimte direct is geïnjecteerd. Ook zijn er obstakels kapot gemaakt met een crusher. Op diverse plekken is gefluïdeerd gefluïdiseerd om de grondweerstand en trillingsoverlast te verminderen. En daar waar het echt niet anders kon, is de damwandlijn aangepast in het werk.

Om materiaalarm en snel te kunnen werken is er een slimme afstempelingsconstructie  toegepast. Hierbij zijn de stempels (grote buizen tot soms wel 34 meter) in onze lashal geprefabriceerd. Deze elementen zijn koppelbaar gemaakt, zodat er verschillende lengtes overbrugd konden worden. Door de diverse lengtes in een matrix te plaatsen kon de beste samenstelling worden gekozen en werden sommige buizen wel drie tot vier keer ingezet. 

De Koepel Haarlem

Omschrijving

Gepubliceerd op 25-02-21

Een uniek project waar Sterk in opdracht van Huib Bakker Bouw bv een mooie bijdrage aan mocht leveren. De voormalige penitentiaire inrichting (De koepelgevangenis) is karakteristiek gebouw dat bestaat uit een ring van 200 cellen, 4 lagen hoog en met een daarboven een gigantisch koepelgewelf.

Het gebouw en terrein worden omgetoverd naar een universiteitscampus. In het koepelgebouw komen onderwijslokalen en flex- en werkplekken voor startende en gevestigde ondernemers. In de kelder wordt een bioscoop met maar liefst 6 zalen gerealiseerd.

Voor het realiseren van deze kelder plaatste Sterk de stalen damwanden. Uiteraard moest dit trillingsvrij gebeuren. Het was daarmee een perfecte klus voor onze Silent Piler. Hierbij was het zaak om de zoveel mogelijk ruimte te benutten. De damwand bevond zich gedurende het plaatsen dan ook vaak op slechts enkele centimeters afstand van de balustrade.

Van dit project is een spectaculaire dronevideo gemaakt die u echt even gezien moet hebben.

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

Huib Bakker Bouw BV

Locatie

Haarlem

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

Eind datum

Sterk Spezialtiefbau - Spundwand - Neubau Der OU Berne

Neubau der OU Berne (DE)

Omschrijving

Gepubliceerd op 08-01-20

Bij Berne wordt gewerkt aan een nieuwe rondweg. Een van de laatste stappen is de bouw van een brug over het Motzener kanaal. Onze Duitse vestiging Sterk Spezialtiefbau GmbH realiseert ten behoeve daarvan twee damwandkuipen voor de toekomstige pijlers van de brug, Oorspronkelijk zouden dit twee normale damwandkuipen worden. Hel bleek alleen dat in deze vorm het draagvermogen niet toereikend zou zijn. Er kwam een nieuw ontwerp, waarbij de damwand werd vervangen door een combiwand. Deze wand bestaat uit kokerpalen met daartussen damwandplanken.

Lees meer

Opdrachtgever

Wasserschatsambt (WSA)

Locatie

Berne

Contractwaarde

Start datum

Eind datum

januari 2020

De kokerpalen zijn samengesteld uit twee damwanden en staalplaten en zijn vervaardigd in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. Het gecontroleerde proces daar stelt ons in staat om constructies tot en met Executieklasse III te maken; tevens de vereiste executieklasse voor deze kokerpalen. In augustus kwam een Duitse lasexpert op bezoek om te kokerpalen te inspecteren. Ondanks de hoge eisen had hij geen enkele opmerking.

Iedere kuip bestaat uit 14 kokerpalen met een lengte van circa 20 meter met tussen iedere twee palen een damwand van 13 – 15 meter. Voor het plaatsen van deze immense palen is een speciaal heiframe gemaakt dat tevens in Drachten is vervaardigd. Bij het aanbrengen van de kokerpalen werden twee technieken gebruikt. De eerste meters werden trillend aangebracht, de resterende meters werden geheid.

Dit gebeurde niet in verband met de grondslag, maar om de draagkracht van de constructie te kunnen bepalen aan de hand van de energie die benodigd was om de palen op de gewenste diepte te krijgen. Het was verder van belang om geen horizontale krachten (en dus mogelijke verplaatsingen) op de bouwkuipen te krijgen. Daarom is er een hulpplateau gerealiseerd waar vanaf de constructies gemaakt konden worden.

Zodra de kuipen gereed zijn, worden ze in den natte ontgraven en wordt het onderwaterbeton gestort. Vervolgens kunnen de pijlers worden opgebouwd en kan uiteindelijk de brug geplaatst worden. Sterk is naar verwachting nog tot midden januari bezig in Berne.

Sterk - Damwand en hulpbrug Utrecht

Westflank Utrecht

Omschrijving

Naast het stadskantoor in Utrecht wordt gebouwd aan de negentig meter hoge kantoortoren Central Park. Bijzonder aan dit gebouw wordt een insnoering op 45 meter hoogte die het gebouw als het ware in twee massa’s verdeelt Dit deel telt twee lagen en sluit aan op dat van het naastgelegen stadskantoor. De gevel van dit geheel is, in tegenstelling tot de kantoorgevel, volledig transparant met aan de binnenzijde een binnentuin.

Lees meer

Opdrachtgever

Bouwbedrijf Wessels Zeist BV

Locatie

Utrecht

Contractwaarde

Start datum

Eind datum

Voor dit project plaatste Sterk de damwand voor de bouwkuip van circa 45 bij 45 meter die dient voor de vijflaags parkeergarage die onderaan het gebouw komt Hiervan zal 2 1/2e verdieping zich onder de grond en 2 1/2e verdieping boven de grond bevinden. De damwand is drukkend aangebracht. Om de grondweerstand te verminderen is er tevens voorgeboord. Ook zijn er slotverklikkers toegepast om te monitoren of de planken wel of niet in het slot zijn gebleven tijdens het aanbrengen.

Bijzonder onderdeel van deze klus zijn de twee hulpbruggen die Sterk volledig in eigen beheer heeft ontworpen en aangebracht. Deze bruggen, die dienen voor het ontgraven van de bouwkuip in den natte en de bevoorrading van het achterliggende werkterrein, zijn belastbaar tot verkeersklasse 60 (VK 60), Dit is de zwaarste verkeersklasse en houdt in dat bruggen een belasting tot 60 kN/m2 aan moeten kunnen. Bovendien moeten ze een 450-tons telekraan kunnen dragen.

Sterk - Damwand verdiepte ligging Groningen

Verdiepte ligging Groningen

Omschrijving

Het is een gigantisch project: de Aanpak Ring Zuid in Groningen. Sterk plaatst voor diverse onderdelen de damwand. Midden juli zijn we, samen met Van ’t Hek begonnen met het plaatsen van de damwanden voor de bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg wordt gebouwd. Een behoorlijke constructie waar ongeveer 65.000 m2 aan damwand voor wordt geplaatst, variërend in lengte van 25 tot wel 31 meter.

Lees meer

Opdrachtgever

Combinatie Heerepoort v.o.f.

Locatie

Groningen

Contractwaarde

Start datum

juli 2019

Eind datum

ntb

Een uitdaging was het zo min mogelijk hinderen van het huidige verkeer. Een deel van het nieuwe noordelijke tracé ligt zo dicht op de zuidelijke rijbaan, dat deze wel afgesloten moest worden. Om deze stremming zo kort mogelijk te houden, is er de hele zomer met maar liefst vijf stellingen gewerkt. Bovendien werden extra lange dagen gemaakt. De stremming duurde zes weken en hoewel we wat langzaam uit de startblokken kwamen door diverse problemen, hebben we de verloren tijd ruimschoots goedgemaakt en is de damwand binnen het beoogde tijdsbestek geplaatst.

In deze zes weken is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid damwand gezet. Vervolgens is er met minder stellingen doorgewerkt om de rest van de damwand te zetten.

Voor de omwonenden is het best een ingrijpend werk wegens het geluid en de trillingen die de werkzaamheden met zich meebrengen. Beide worden goed gemonitord om deze binnen de vastgestelde waardes te houden. Enige overlast is helaas onvermijdelijk.

Wilt u de voortgang volgen? Dat kan, er zijn webcams geplaatst waarop de werkzaamheden live gevolgd kunnen worden: https://www.aanpakringzuid.nl/beeld/webcams

Spoortunnel Dive-Under Herfte Zwolle

Omschrijving

Gepubliceerd op 30-08-2020

Bij Zwolle en Herfte werkt ProPrail druk aan aanpassingen in het netwerk zodat er meer treinen tegelijk bij Zwolle aankomen of vertrekken. Vanuit Zwollle pakken zo’n 60 000 reizigers per dag de trein in één van de acht richtingen. Het is daarmee het tweede spoorknooppunt van Nederland. Daarom worden op diverse plekken sporen aangepast of bijgebouwd. Het meeste werk gebeurd bij de spoorkruising bij Herfte. Daar wordt onder meer een vrije spoorkruising gerealiseerd. Dit is een zogenaamde dive-under waardoor treinen elkaar boven- en onderlangs kunnen kruisen. Dit betekent dat de treinen naar Meppel en Emmen ieder hun ‘eigen’ spoor krijgen en hinderen treinen uit verschillende richtingen elkaar niet meer.

Lees meer

Opdrachtgever

Van Hattum en Blankevoort BV

Locatie

Zwolle

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

Eind datum

Sterk tekende voor het plaatsen van de damwanden voor de bouwkuip van de dive-under. Daarvoor plaatsten we ongeveer 1200 strekkende meter damwand. Het grootste deel, ongeveer 1km, werd hoogfrequent trillend aangebracht. Uit een risico-analyse kwam een gebied naar voren waar meer kans was op zettingen, voor dat deel is gekozen voor het trillingsvrij aanbrengen van de damwand middels drukken.

Aan de spoorzijde is gefluïdeerd. Deze techniek, waarbij onder hoge druk een kleine hoevelheid water aan de damwandpunt wordt toegevoegd, wordt vaak toegepast om de grondweerstand te verminderen in het geval van een zware grondslag. in dit geval werd het echter ingezet om zettingen zoveel mogelijk te voorkomen en de snelheid van het aanbrengen te verhogen.

De damwanden variëerden in lengte van 8,5 tot 21,5 meter. Voor dit werk zijn meerdere kranen ingezet. De ETEC, een hydraulische funderingsmachine, plaatste de damwanden tot 16 meter. Voor de langere planken werd een draadkraan ingezet. Het drukken van de damwand gebeurde met onze Woltman.

Verder voerde Sterk volledig in eigen beheer het laswerk aan de gording en ankerstoelen uit. Het laswerk moest aan strenge eisen voldoen en viel onder Executieklasse III. De op één na hoogste klasse.

De goede open samenwerking met aannemer Van Hattum en Blankevoort heeft er toe geleid dat we nog drie andere kunstwerken hebben mogen maken met wellicht nog een aantal in het verschiet.

Vervangen Brug Dronryp

Omschrijving

Gepubliceerd op 31-07-2020

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V.

Locatie

Dronryp

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

april 2018

Eind datum

juni 2019

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.

Leidingwerk Diemen

Omschrijving

Gepubliceerd: 15 februari 2019

Een warmteleiding die als gevolg van verzakking op knappen stond was de aanleiding voor deze klus die we in opdracht van A. Hak Leidingbouw BV samen met Busker uitvoerden. De slappe grond en diverse bouwactiviteiten nabij Diemen waren de aanleiding voor het verzakken van de leiding. De moerasachtige grond was niet alleen de aanleiding voor de werkzaamheden, het bemoeilijkte ook de uitvoering aanzienlijk. Want hoe werk je met zwaar materieel op wat feitelijk een moeras is?

Lees meer

Opdrachtgever

A. Hak Leidingbouw B.V.

Locatie

Diemen

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

Juni 2018

Eind datum

November 2018

Daarom werd Sterk gedurende de zomervakantie van 2018 met de nodige spoed ingezet om onder meer een hulpplateau te maken. Deze was nodig zodat de overige werkzaamheden veilig en stabiel uitgevoerd konden worden. Vanaf dit plateau kon de damwand voor de leidingsleuf worden gezet en vervolgens kon Hak vanaf dit plateau de herstelwerkzaamheden uitvoeren.

In eerste instantie zou de Silent Piler ingezet worden om de damwand te drukken omdat de leiding in bedrijf moest blijven. Door statisch te drukken zou het risico op schade en verplaatsingen (in vergelijking met hoogfrequent trillen) aanzienlijk worden verkleind. Echter, omdat de leiding toch buitendienst gesteld kon worden gedurende de werkzaamheden bleek trillen een betere en snellere optie en werd de ETEC ingezet. Het betrof circa 200 meter damwand voor zo’n 100 meter leidingsleuf. Voor het platform werd ongeveer 400 meter damwand gezet waarop balken en dragline schotten werden geplaatst. Combinant Busker voerde een gelijkwaardig deel uit.

Sterk - Trillingsvrij damwand aanbrengen: Resonantie

Trillingsvrij Resoneren

Omschrijving

Een bijzondere klus voor Sterk op een bedrijfsterrein in het zuiden van het land. Voor het realiseren van een aansluiting op 2 watertransport leidingen plaatste Sterk een damwandconstructie. Omdat deze constructie op slechts 3 meter afstand van een belangrijke installatie geplaatst moest worden, was de keuze voor de aanbrengmethode van groot belang. Tel daar de uitgebreide veiligheidsprotocollen die gelden op deze locatie en de zeer beperkte werkruimte bij op en de uitdaging is compleet.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

H4A Industrie Service B.V.

Locatie

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

Januari 2019

Eind datum

Februari 2019

De damwanden moesten sowieso trillingsvrij worden aangebracht. Dat kon echter niet met een Silent Piler omdat er niet genoeg ruimte was voor het opstartframe. Het kon ook niet met onze drukstelling omdat een correcte positionering van de machine zou beteken dat deze boven op een leiding zou moeten komen te staan. Er werd daarom gekozen om de damwanden aan te brengen met onze nieuwste hydraulische kraan (de ST680-HD) in combinatie met een Resonator. Naast het aandrijven van een hoogfrequent trilblok is het custom powerpack van deze kraan tevens geschikt gemaakt voor het aandrijven van een Resonator!

Resonantie techniek is een relatief nieuwe techniek gebaseerd op een cilindrisch principe op een zeer hoge frequentie. Anders dan bij hoogfrequent trillen ontstaan met deze methode geen trillingen in de grond en omgeving. Het is daarmee een nieuwe trillingsvrije methode naast statisch drukken. Door deze trillingsvrije methode toe te passen in combinatie met onze hydraulische kraan kon er tevens op een afstand gewerkt worden waarbij de ondergrondse leiding niet direct belast werd.

Het aanbrengen van de damwanden verliep bijzonder goed. We plaatsten in totaal 34 planken met een lengte van ongeveer 13 meter. Zo creëerden we twee damwandschermen evenwijdig aan de waterleidingen. Op de koppen plaatsten we H-balken. Daartussen werden houten schotten geplaatst om een zogeheten Berliner Wand te realiseren. De open ruimtes werden hierbij door B&P geïnjecteerd.

Hoewel de kuip slechts ongeveer 4 meter werd ontgraven werden er toch maar liefst op 3 niveaus stempelramen toegepast om de kans op zettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wilt u meer weten over de door ons toegepast technieken? Neem dan eens contact met ons op. We vertellen u graag meer.