Omschrijving

Gepubliceerd op 08-01-20

Bij Berne wordt gewerkt aan een nieuwe rondweg. Een van de laatste stappen is de bouw van een brug over het Motzener kanaal. Onze Duitse vestiging Sterk Spezialtiefbau GmbH realiseert ten behoeve daarvan twee damwandkuipen voor de toekomstige pijlers van de brug, Oorspronkelijk zouden dit twee normale damwandkuipen worden. Hel bleek alleen dat in deze vorm het draagvermogen niet toereikend zou zijn. Er kwam een nieuw ontwerp, waarbij de damwand werd vervangen door een combiwand. Deze wand bestaat uit kokerpalen met daartussen damwandplanken.

Lees meer

Opdrachtgever

Wasserschatsambt (WSA)

Locatie

Berne

Contractwaarde

Start datum

Eind datum

januari 2020

De kokerpalen zijn samengesteld uit twee damwanden en staalplaten en zijn vervaardigd in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. Het gecontroleerde proces daar stelt ons in staat om constructies tot en met Executieklasse III te maken; tevens de vereiste executieklasse voor deze kokerpalen. In augustus kwam een Duitse lasexpert op bezoek om te kokerpalen te inspecteren. Ondanks de hoge eisen had hij geen enkele opmerking.

Iedere kuip bestaat uit 14 kokerpalen met een lengte van circa 20 meter met tussen iedere twee palen een damwand van 13 – 15 meter. Voor het plaatsen van deze immense palen is een speciaal heiframe gemaakt dat tevens in Drachten is vervaardigd. Bij het aanbrengen van de kokerpalen werden twee technieken gebruikt. De eerste meters werden trillend aangebracht, de resterende meters werden geheid.

Dit gebeurde niet in verband met de grondslag, maar om de draagkracht van de constructie te kunnen bepalen aan de hand van de energie die benodigd was om de palen op de gewenste diepte te krijgen. Het was verder van belang om geen horizontale krachten (en dus mogelijke verplaatsingen) op de bouwkuipen te krijgen. Daarom is er een hulpplateau gerealiseerd waar vanaf de constructies gemaakt konden worden.

Zodra de kuipen gereed zijn, worden ze in den natte ontgraven en wordt het onderwaterbeton gestort. Vervolgens kunnen de pijlers worden opgebouwd en kan uiteindelijk de brug geplaatst worden. Sterk is naar verwachting nog tot midden januari bezig in Berne.