Omschrijving

Gepubliceerd op 10-05-22

Vanuit een eerder project had ik al goede ervaringen met Sterk. Door Sterk al aan de voorzijde bij het ontwerp mee te laten denken was het voor de hoofdaannemer mogelijk om het uiteindelijke ontwerp van hulpconstructies te versimpelen. 

We werken graag met Sterk vanwege het beheerste proces, de kwaliteit van de afgegeven plannen,  de vastlegging van afwijkingen en de beheersmaatregelen die worden toegepast.”
                                                                                                                    Marcel Kampman – Clustermanager, Julianaplein

Over Combinatie Herepoort
Combinatie Herepoort is een aannemerscombinatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. De combinatie bestaat uit Max Bögl Nederland bv, Züblin Nederland bv, Oosterhof Holman Infra bv, Koninklijke Sjouke Dijkstra bv, Roelofs Wegenbouw bv en Jansma Drachten bv. 

Over Sterk en Combinatie Herepoort
De samenwerking tussen Sterk en Combinatie Herepoort begon enkele jaren geleden en is in die tijd alleen maar verbeterd. Aanpak Ring Zuid is een enorm infrastructureel project ten behoeve van de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. We zijn er trots op dat de Combinatie Herepoort Sterk tot nu toe het vertrouwen heeft gegeven om het overgrote deel van de diverse damwandwerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast heeft Sterk ook betonpalen geheid, verankering aangebracht en complex las- en constructiewerk uitgevoerd bij de diverse project deelgebieden.

Opdrachtgever

Combinatie Herepoort

Locatie

Groningen

Contractwaarde

1.000.000+

Start datum

2019

Eind datum

2024

Onze aanpak
Een van de grootste onderdelen van dit megaproject is de bouwkuip voor de verdiepte ligging: zo’n 1200 meter lang en 80 meter breed. Gezien de omvang en het tijdsbestek waarin bepaalde fases gerealiseerd moesten worden, is Sterk als penvoerder een combinatie aangegaan. Veel van het werk vond plaats op of rondom de A7 en door de inzet van meerdere machines kon er veel productie worden gemaakt en de overlast tot een minimum worden beperkt. Sterk is uitermate bedreven in juist deze projecten waarbij in een korte tijd en onder hoge druk een hoop werk gedaan moet worden (zoals bij verkeersstremmingen of buitendienststellingen).

Het plaatsen van de damwanden werd op sommige plekken bemoeilijkt door de aanwezigheid van zwerfkeien en oude paalfunderingen. Er zijn diverse technieken toegepast om hier mee om te gaan. Zo zijn er palen getrokken waarbij de ontstane ruimte direct is geïnjecteerd. Ook zijn er obstakels kapot gemaakt met een crusher. Op diverse plekken is gefluïdeerd gefluïdiseerd om de grondweerstand en trillingsoverlast te verminderen. En daar waar het echt niet anders kon, is de damwandlijn aangepast in het werk.

Om materiaalarm en snel te kunnen werken is er een slimme afstempelingsconstructie  toegepast. Hierbij zijn de stempels (grote buizen tot soms wel 34 meter) in onze lashal geprefabriceerd. Deze elementen zijn koppelbaar gemaakt, zodat er verschillende lengtes overbrugd konden worden. Door de diverse lengtes in een matrix te plaatsen kon de beste samenstelling worden gekozen en werden sommige buizen wel drie tot vier keer ingezet.