Omschrijving

Het is een gigantisch project: de Aanpak Ring Zuid in Groningen. Sterk plaatst voor diverse onderdelen de damwand. Midden juli zijn we, samen met Van ’t Hek begonnen met het plaatsen van de damwanden voor de bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg wordt gebouwd. Een behoorlijke constructie waar ongeveer 65.000 m2 aan damwand voor wordt geplaatst, variërend in lengte van 25 tot wel 31 meter.

Lees meer

Opdrachtgever

Combinatie Heerepoort v.o.f.

Locatie

Groningen

Contractwaarde

Start datum

juli 2019

Eind datum

ntb

Een uitdaging was het zo min mogelijk hinderen van het huidige verkeer. Een deel van het nieuwe noordelijke tracé ligt zo dicht op de zuidelijke rijbaan, dat deze wel afgesloten moest worden. Om deze stremming zo kort mogelijk te houden, is er de hele zomer met maar liefst vijf stellingen gewerkt. Bovendien werden extra lange dagen gemaakt. De stremming duurde zes weken en hoewel we wat langzaam uit de startblokken kwamen door diverse problemen, hebben we de verloren tijd ruimschoots goedgemaakt en is de damwand binnen het beoogde tijdsbestek geplaatst.

In deze zes weken is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid damwand gezet. Vervolgens is er met minder stellingen doorgewerkt om de rest van de damwand te zetten.

Voor de omwonenden is het best een ingrijpend werk wegens het geluid en de trillingen die de werkzaamheden met zich meebrengen. Beide worden goed gemonitord om deze binnen de vastgestelde waardes te houden. Enige overlast is helaas onvermijdelijk.

Wilt u de voortgang volgen? Dat kan, er zijn webcams geplaatst waarop de werkzaamheden live gevolgd kunnen worden: https://www.aanpakringzuid.nl/beeld/webcams