PRIVACYVERKLARING

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij (persoons)gegevens van u. Sterk neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In dit privacy statement leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

Deze verklaring heeft betrekking op de volgende bedrijven, hierna te noemen Sterk:

  • Sterk B.V., Sterk Metaal B.V.., Sterk Waterwerken B.V., gevestigd aan De Steven 57, 9206 AX in Drachten
  • Sterk B.V. gevestigd aan Eemweg 106, 3755 LD in Eemnes
  • Sterk Spezialtiefbau GmbH gevestigd aan Am Luneort 15A, 27572 in Bremerhaven (DE)

Sterk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Voorop staat dat Sterk zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de privacywetgeving. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. En dat zullen wij blijven doen, ook als wij voortdurend op zoek zijn naar de beste manier om u zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken.

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken we die gegevens?
Wij verzamelen (persoonlijke) data en informatie van u, welke data wij voor verschillende doelen verwerken.

Informatie die we verzamelen:
Wij verzamelen diverse informatie in verband met onze diensten waaronder:

  • Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt;
  • Informatie die verzamelen over uw gebruik van onze diensten.

De informatie die we verzamelen gebruiken we onder meer om:

  • U te herkennen;
  • U te voorzien van support en diensten te leveren waar u om vraagt;
  • Inzicht te krijgen in hoe u onze diensten gebruikt.

Communicatie
Wij gebruiken uw (e-mail)adres en/of telefoonnummer:

  • U te informeren over de door uw aan ons gestelde vragen, offerte-aanvraag of sollicitatie.
  • Alleen met uw toestemming: voor het toesturen van nieuwsbrieven en overige communicatie. Uitschrijven van een nieuwsbrief kan altijd. In de nieuwsbrief staat een uitschrijfmogelijkheid waar u op kunt klikken.

Wij verzamelen deze gegevens op basis van de toestemming die u hiervoor heeft gegeven.

Sterk verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van toestemming
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag). De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens is uw ondubbelzinnige toestemming (artikel 8, onder a, Wbp / artikel 4 lid 11 AGV). Door het actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, de algemene voorwaarden en privacyverklaring, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Sterk zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken, wij verwijderen uw persoonsgegevens uit onze databases en administratie. Dit recht (op intrekken toestemming) heeft betrekking op toekomstige verwerkingen van uw persoonsgegevens en niet op de reeds door ons verwerkte persoonsgegevens. Zonder de verwerking van uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet leveren.

Geven wij uw gegevens aan derden?
Sterk geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak dat vereist of u specifiek om toestemming is gevraagd. Sterk deelt informatie enkel met de diverse Sterk-bedrijven die door gemeenschappelijk eigendom of bestuur met elkaar verbonden zijn.

Passend beschermingsniveau
Voor de juiste werking van onze dienstverlening geven wij uw gegevens op bij een aantal partijen binnen en buiten Europa. Binnen Europa zijn dat Vimexx voor de hosting van onze website en Purple Media voor het beheren van onze website. Deze partijen hebben een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Buiten Europa is dat MailChimp. Deze partij stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het laden van uw persoonlijke voorkeuren. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of uw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Worden uw persoonsgegevens bewaard?
Ja, Sterk bewaart uw gegevens tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen. Sterk verwijdert uw gegevens op verzoek of maakt deze anoniem. Wilt u dat Sterk uw gegevens verwijdert? Stuur een e-mail naar info@sterk.eu. Wij verwijderen uw gegevens binnen 14 dagen uit onze databases en administratie of maken we ze anoniem.

Wat zijn uw rechten?
Inzage in uw gegevens
Als klant heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Correctie van uw gegevens
Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.

Recht om vergeten te worden
Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen. Uw gegevens kunnen nog wel geanonimiseerd en/of geaggregeerd zijn verwerkt in diverse managementrapportages.

Recht op bezwaar
Als klant heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw bezwaar, indien dit voorzien is van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken antwoorden.

Recht op gegevensoverdracht
Als klant heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens in standaardbestandsformaat beschikbaar kunnen stellen, zodat u deze kunt hergebruiken.

Beveiliging van gegevens
Sterk zal, naar de stand der wetenschap en techniek, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw
gegevens. Dit geldt tevens voor de daaraan toe te voegen, te onttrekken en/of daarvan af te leiden informatie. Zowel input als output zullen door Sterk worden beveiligd tegen verlies, diefstal of tegen enige onrechtmatige en/of ongeautoriseerde vorm van verwerking.

Heeft u vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via info@sterk.eu. Hier kunt u ook terecht met vragen over inzage, correctie, bezwaar en verwijdering van uw gegevens.

U kunt zich bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij vinden het fijn als u deze bij ons meldt, dan kunnen wij er direct actie op ondernemen.