Omschrijving

Voor het werk “Amsterdam Gershwin Kavel 11 & 12” bracht Sterk zo’n 320 meter tijdelijke damwand aan ten behoeve van een bouwkuip voor een parkeergarage. De kuip is ongestempeld uitgevoerd. Een deel van de damwandconstructie werd daarom bij de delen met de diepste ontgraving en/of hogere belasting in een 2-step/twostep configuratie uitgevoerd. Zo wordt een hogere buigstijfheid bereikt dan met een ‘normale’ configuratie.

Ook was Sterk verantwoordelijk voor de constructie van een kraanplateau voor het opstellen van een 160-tons bouwkraan. De constructie van ongeveer 12 bij 8 meter bestaat uit buispalen, dwarsliggers en gordingen en bevindt zich voor het grootste deel aan de binnenzijde van de kuip.

Gershwin ligt in het centrumgebied van Zuidas en wordt gekenmerkt door de hoge torens. Qua omvang is het ongeveer even groot als Artis of het KNSM-eiland. Het is het eerste gemengde gebied in Zuidas waar er naast gewerkt ook gewoond kan worden. Daarmee is het een stap om een levendig stadscentrum te creëren. Uiteindelijk komen er in Gershwin ongeveer 1300 woningen in verschillende prijsklassen.

Kavels 11 & 12 bestaan uit circa 200 woningen. De verwachte oplevering voor deze kavels is oktober 2016.

Project details

  • Opdrachtgever: Bam Civiel Noordwest
  • Locatie: Amsterdam
  • Contractwaarde: € 50.000 - 250.000
  • Start datum: 02-02-2015
  • Eind datum: 27-02-2015

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Bam Civiel Noordwest

Locatie

Amsterdam

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

02-02-2015

Eind datum

27-02-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.