Michiel de Ruyterbrug

Omschrijving

Gepubliceerd op 04-03-24

Voor de Michiel de Ruyterbrug in Urk moest Sterk zich van zijn meest veelzijdige kant laten zien en voerde diverse funderingswerkzaamheden uit vanaf zowel het land als het water. 

Aanpak:
Zo plaatsten we circa 90 meter damwand inclusief twee uitstroomvoorzieningen om de bestaande kade/beschoeiing te vernieuwen. Tevens leverden en plaatsten we 22 stuks inwendig geheide buispalen. Deze dienen als fundering van het noordelijke landhoofd. De buizen werden in delen geleverd en vervolgens in het werk opgelast. De buispalen zijn hierbij voorzien van beton en wapening. 

Ook brachten we 38 stuks prefab betonnen heipalen aan voor de fundering van de brug. Deze zijn zowel te lood als schoor aangebracht vanaf het water. 

Tot slot hebben we een ophangconstructie gerealiseerd aan de buispalen waar vervolgens de prefab betonnen kelderbak (met een gewicht van 115 ton!) aan kon worden opgehangen. 

Opdrachtgever

Knipscheer BV

Locatie

Urk

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

September 2021

Eind datum

Mei 2022

De brug:
Door de groei van Urk was de aanleg van een nieuwe brug noodzakelijk. Hierbij was het de wens om het kunstwerk een karakteristiek uitstraling te geven welke de nieuwe wijk Schokkerhoek zou verbinden met de oude kern van Urk. De naam is niet zomaar gekozen. Op de locatie wordt namelijk de Zeeheldenwijk gecreëerd. 

Een in het oog springend onderdeel is de 13,5 meter hoge hemeitoren. In geopende stand ziet de bovenkant van de brug eruit als een boetnaald, het soort naald waarmee vissersnetten worden gerepareerd. “In de avond worden de brugdelen aangelicht zodat de brug ook dan als baken zichtbaar is.”

Op donderdag 1 juni 2023 is de nieuwe brug officieel geopend.

Vervangen Brug Dronryp

Omschrijving

Gepubliceerd op 31-07-2020

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V.

Locatie

Dronryp

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

april 2018

Eind datum

juni 2019

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.

Sterk - Damwand Drukken Oeverbeschoeiing Appingedam

Oeverconstructie Appingedam

Omschrijving

Gepubliceerd: 26 juni 2018

In Appingedam werkten we begin dit jaar in opdracht van De Boer & De Groot aan een mooi stukje oeververvanging. De kade daar verkeerde in erbarmerlijke staat. De bestaande houten damwand is meer dan 40 jaar oud en deels verrot. Sterk verving de ruim 200 meter aan houten oeverbeschoeiing met stalen damwand.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

De Boer & De Groot

Locatie

Appingedam

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

Maart 2018

Eind datum

April 2018

Het is een bijzondere locatie waarbij het tracé vlak achter allerlei monumentale panden loopt. De damwand is daarom drukkend aangebracht met een Silent Piler. De damwanden zijn van het type AZ17-700 met een lengte van 10 tot 10.5 m. De paar planken zijn wel trillend aangebracht. De Silent Piler kan namelijk op twee manieren beginnen met het plaatsen van damwandplanken: middels een opstartframe of vanaf een aantal reeds geplaatste planken.

De uitdaging was dat de damwand ongeveer twee meter in de potklei moet komen te staan en en het gebrek aan werkruimte.  Er was net genoeg plek voor het ponton met daarop één van onze draadkranen. Deze fungeerde als hulpkraan en reikte de planken aan voor de Silent Piler.

Het is een beladen werk in Appingedam. Het heeft namelijk zes jaar geduurd voor de oeverconstructie vervangen kon worden. De kosten van het project waren hierbij een belangrijk twistpunt tussen de betrokken partijen. De bewoners zijn dan ook erg blij dat de werkzaamheden eindelijk zijn begonnen. Momenteel is de aannemer bezig met het aanbrengen van de hardhouten steigers.

Sterk - Geluidsscherm A27 Blaricum

Combiwand Geluidsscherm A27

Omschrijving

Gepubliceerd: 17 april 2018

Aan de Westkant van de A27 bij Blaricum wordt flink gebouwd aan de Blaricummermeent: een nieuwbouwwijk tussen Blaricum, Huizen en het Gooimeer. Een deel van dit grote project is al gerealiseerd maar andere delen moeten nog worden gebouwd. Momenteel wordt het gedeelte vlakbij het Gooimeer ontwikkeld. Hierbij is het ontwerp geïnspireerd op het oude Blaricumse dorp.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

Peek Bouw & Infra B.V.

Locatie

Blaricum

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

januari 2018

Eind datum

februari 2018

De nieuwe wijk ligt op geringe afstand van de A27. Daarom is een geluidsreducerende maatregel nodig en wordt er een geluidsscherm gerealiseerd. Het betreft het doortrekken van het huidige geluidsscherm. Het eerste deel is enkele jaren geleden geplaatst en het scherm dat nu wordt gebouwd sluit hier op aan en krijgt daarom een soortgelijk uiterlijk.

Voor de fundering van het geluidsscherm plaatste Sterk in opdracht van Peek Bouw en Infra B.V. een lange combiwand constructie. We zetten daar twee kranen voor in. Onze ETEC 880 plaatste de buispalen en de HRK-65, plaatste de voornamelijk de tussenplanken maar kon ook ingezet woorden voor het zetten van buispalen. Zo konden we ongeveer 900 meter aan combiwand zetten in slechts enkele weken. De materialen voor de combiwand werden geleverd door Intra B.V.

Het plaatsen verliep voorspoedig en begin februari was de combiwand gereed. Vervolgens is de aannemer gestart met het afwerken van de buispalen ten behoeve van het plaatsen van de stalen stijlen. Momenteel worden de prefab betonpanelen geplaatst die tussen de stalen stijlen komen. Deze worden vervolgens afgewerkt met diverse soorten klimplanten. In april moeten de werkzaamheden gereed zijn.

Sterk - Aquaduct Drachtsterweg

Aquaduct Drachtsterweg

Omschrijving

Gepubliceerd: 30 januari 2018

Zo ongeveer heel heiend Nederland is werkzaam geweest op het project Aquaduct Drachtsterweg te Leeuwarden. Het bleek een lastige klus en voor aannemer Heijmans Civiel Projecten duurde de bouw dan ook langer dan voorzien. Er is totaal ruim 3 jaar aan het project gewerkt. Waar het aanvankelijk al in de tweede helft van 2015 in gebruik zou worden genomen, zorgden onvoorziene technische problemen voor de nodige vertraging.

Lees meer

Opdrachtgever

Heijmans Civiel Projecten

Locatie

Leeuwarden

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

juli 2017

Eind datum

december 2017

Tegen het einde van het project mag ook Sterk nog wat puntjes op de spreekwoordelijke “i” zetten. Dat houdt een divers pakket aan werkzaamheden in. Zo maakten we reeds een aantal aansluitingen van bestaande beschoeiingen op het nieuwe Aquaduct. Dit betrof vier damwandschermen van circa 30 meter met planken van ongeveer 12 meter lengte.

Ook maakten we de sloepen-monding op het Prinses Margriet kanaal. Hiervoor plaatsten we zowel damwand als verankeringen en het bijbehorende remmingwerk. Dit remmingwerk is uitgevoerd in executieklasse II en betreft een vijftal buispalen van circa 18 meter lengte met bijbehorende wrijfgording. Ter plaatse van de tijdelijke loskade trokken we nog de damwand en verwijderden we de ankers.

Het nieuwe aquaduct is op donderdagochtend 31 augustus officieel geopend.

Sterk - Hoogwaterkering IJmuiden

Hoogwaterkering IJmuiden

Omschrijving

De Nieuwe Zeesluis in IJmuiden is een bijzonder project. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe sluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Met een lengte van 500 meter en een breedte van 70 meter wordt het de grootste zeesluis ter wereld.

Begin 2017 plaatste Sterk al de damwand voor een tijdelijke loswal maar deze herfst mochten we echt aan de bak! Voor een tijdelijke hoogwaterkering moesten we planken zetten van maar liefst 27 meter. Om het nog wat uitdagender te maken moesten deze planken drukkend met onze Silent Piler worden aangebracht; en dat op 7 meter boven NAP. Dit betekende dat, afhankelijk van het tij, de drukmachine tussen de 6 en 8 meter boven het water hing.

Lees meer

Opdrachtgever

OpenIJ

Locatie

IJmuiden

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

augustus 2017

Eind datum

november 2017

De eerste planken werden geplaatst met een opstartframe. Dit frame werd volgeladen met vele tonnen aan ballast zodat de machine voldoende kracht kon leveren om de planken de grond in te drukken. Na het plaatsen van de eerste damwanden kon de Silent Piler zich vastklemmen op de reeds gezette planken en van daaruit verder werken.

Op zich al complex genoeg, maar hier bleef het niet bij. De damwanden moesten namelijk ook worden opgelengd. Oftewel, een reeds geplaatste damwand werd verlengd door het oplassen van een extra stuk damwandplank. Dit moest gebeuren conform executieklasse III onder de EN 1090 norm. Zonder speciale maatregelen was het op locatie niet mogelijk om te voldoen aan deze strenge laseisen. Daarom maakte Sterk Metaal speciaal voor dit werk een lascontainer die op de damwand geplaatst kon worden. Zo kon er toch onder de juiste omstandigheden worden gewerkt.

Sterk - Combiwand Zeebrugge

Combiwand Zeebrugge

Omschrijving

In de haven van Zeebrugge maakte Sterk in opdracht van BESIX een grote combiwandconstructie die dient als kademuur. Ruim 200 buispalen met een lengte van circa 30 meter en tussenplanken van ongeveer 20 meter moesten de grond in. Dit kwam neer op meer dan 600 meter aan combiwand.

De werkzaamheden vonden plaats in het kader van het verlengen van de Hanze Terminal: één van de belangrijkste hubs voor het aan- en afvoeren van auto’s in Europa.

Lees meer

Opdrachtgever

Besix

Locatie

Zeebrugge (BE)

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

juni 2016

Eind datum

september 2016

Een combiwand zetten doen we bij Sterk wel vaker. Maar klussen van dit formaat zijn zeldzamer. Niet alleen moesten er maar liefst 220 buispalen met een lengte tot 30 meter en een diameter van 1.3 meter worden gezet; er moesten ook nog tussenplanken van 20 meter worden geplaatst. De combiwand moest worden verankerd en dus plaatsten we ook een ankerscherm dat middels ankerstaven aan de combiwand is verbonden. Zo wordt het geheel nog sterker.

Bij deze klus was het extra belangrijk om goed te kijken naar de verschillende processen om zo het werk op de meest effectieve manier uit te kunnen voeren. Door slim te kijken naar de gehele keten van transport tot en met aanbrengen konden we de tijd voor het zetten van de buispalen optimaal benutten en dus relatief snel werken.

Op de Hanze Terminal (Kaai 521 tot 527) wordt de behandeling van Toyota wagens gecombineerd met andere volumes en leggen schepen aan uit tal van andere continenten. De bouw van de kademuur is in 2017 afgerond. De verlenging van de kademuur in het Zuidelijke Kanaaldok was nodig om de infrastructuur te vergroten. Zo hoopt het havenbestuur de toenemende auto-aanvoer aan te kunnen.

Sterk - Damwand trillen De Haven Spijkenisse

De Haven Spijkenisse

Omschrijving

Gepubliceerd: 24 april 2017

In Spijkenisse werkt Sterk mee aan een in het oog springend nieuwbouw project. “De Haven” van Spijkenisse wordt getransformeerd in een bijzondere omgeving met niet alleen veel woningen, maar ook met ruimte voor detailhandel, dienstverlening en horeca.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

Vink Aannemingsmaatschappij

Locatie

Spijkenisse

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

21-02-2017

Eind datum

01-12-2017

De herontwikkeling houdt in dat een industrie georiënteerd gebied in woongebied verandert. Om de plannen te realiseren dient er eerst damwand te worden geplaatst. Daarna kan een deel van de haven worden gedempt. Vervolgens kan er voorbelasting plaatsvinden en kan er begonnen worden met het graven van de zijhavens.

De damwanden zijn een groot en belangrijk onderdeel van het project. Enkele honderden meters stalen damwand wordt geplaatst en zal vervolgens als kademuurconstructie fungeren. Deze kademuur wordt voorzien van groutankers. Meer dan 90 stuks houden de constructie op zijn plek.

Naast het aanbrengen van alle damwanden verwijderen we een aantal stalen aanmeerpalen. Ook een reeks betonnen en houten funderingspalen wordt door ons verwijderd.

Onlangs plaatsten we een deel van de zuidzijde. Deze damwand, met een lengte van rond de 20 meter werd vanaf het water aangebracht.

Sterk - Buispalen Draaien Amsterdam Oosterdok West

Oosterdok West Amsterdam

Omschrijving

Gepubliceerd 16 februari 2017

Op het Oosterdok West wordt de openbare ruimte verbeterd. De Oosterdoksdam verdwijnt, het touringcarplatform aan de Prins Hendrikkade wordt gesloopt en er komt een nieuwe pier en kade. Tegelijkertijd wordt de Prins Hendrikkade heringericht.

Lees meer

Opdrachtgever

Boskalis

Locatie

Amsterdam

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

01-06-2017

Eind datum

15-12-2016

Sterk Heiwerken werkt mee aan de herinrichting van deze historische kade. Zo hebben we damwand geplaatst welke dient als fundering van de nieuwe kade en de nieuwe pier. In een latere fase is hier een betonnen sloof overheen gekomen waarna het geheel mooi is afgewerkt zodat het past bij de historische uitstraling van het gebied. De damwand is trillingsvrij aangebracht door middel van drukken.

De woonschepen in dit gebied krijgen een mooie ligplek aan de nieuwe pier en de gerenoveerde pier. Daarvoor plaatsten we de afmeer- en steigerpalen. Deze palen zijn borend en dus ook trillingsvrij aangebracht. Hoewel we steeds meer ervaring krijgen met deze mooie techniek bleek dit nog best een uitdaging aangezien dit vanaf een ponton moest gebeuren. Maar een uitdaging gaan we niet uit de weg en het plaatsen is dan ook succesvol verlopen. De koppen van de buizen zijn door Sterk zelf geëngineerd. Ook de stalen aanmeerconstructies en steigers zijn door de ervaren lassers van Sterk gemaakt.

Hoofdaannemer Boskalis verwacht de werkzaamheden in september 2017 af te ronden.

Damwand Drukken Nieuwe Haven Spakenburg

Waterkering Kern Spakenburg

Omschrijving

Gepubliceerd: 8 december 2017

In november plaatsten we voor Van Heteren Weg- en Waterbouw BV stalen damwanden in de nieuwe haven van Spakenburg. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project “Waterkering Kern Spakenburg” waarvoor onder meer de langste zelfsluitende waterkering ter wereld wordt gerealiseerd.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

Van Heteren Weg- en Waterbouw BV

Locatie

Bunschoten-Spakenburg

Contractwaarde

€ 0 - 50.000

Start datum

01-11-2016

Eind datum

15-11-2016

De ruim 300 meter lange kering komt in de bestrating van de kade te liggen en komt omhoog wanneer er sprake is van hoogwater in de havens. De kering wordt dan omhoog gestuwd door het water dat onder de dam stroomt. Er is gekozen voor dit type waterkering omdat een vaste dijk of kade het historisch aangezicht van de haven teveel zou veranderen.

Bij het aanbrengen van deze waterkering hoort ook een stuk kadevernieuwing. Daarom moest op sommige plekken stalen damwand worden geplaatst om de kade te verstevigen. Omdat er nabij de kade veel gebouwen staan is de damwand drukkend aangebracht. De damwanden zijn na plaatsing voorzien van groutankers om voldoende krachten op te kunnen vangen.

Vervolgens wordt er verder gegaan met het metselwerk van de kades. Dit wordt toegepast om de aanblik van de haven zo authentiek mogelijk te houden. Omdat metselwerk erg gevoelig is voor winterse invloeden is zoveel mogelijk hiervan op een andere  plek gemaakt. Zo hoopt men vertraging door regen en vorst waar mogelijk te voorkomen.

Hoe lang dit Spakenburgse record overigens blijft staan is nog maar de vraag. In Vietnam zijn er namelijk plannen voor een zelfsluitende waterkering van vijf kilometer.