Michiel de Ruyterbrug

Omschrijving

Gepubliceerd op 04-03-24

Voor de Michiel de Ruyterbrug in Urk moest Sterk zich van zijn meest veelzijdige kant laten zien en voerde diverse funderingswerkzaamheden uit vanaf zowel het land als het water. 

Aanpak:
Zo plaatsten we circa 90 meter damwand inclusief twee uitstroomvoorzieningen om de bestaande kade/beschoeiing te vernieuwen. Tevens leverden en plaatsten we 22 stuks inwendig geheide buispalen. Deze dienen als fundering van het noordelijke landhoofd. De buizen werden in delen geleverd en vervolgens in het werk opgelast. De buispalen zijn hierbij voorzien van beton en wapening. 

Ook brachten we 38 stuks prefab betonnen heipalen aan voor de fundering van de brug. Deze zijn zowel te lood als schoor aangebracht vanaf het water. 

Tot slot hebben we een ophangconstructie gerealiseerd aan de buispalen waar vervolgens de prefab betonnen kelderbak (met een gewicht van 115 ton!) aan kon worden opgehangen. 

Opdrachtgever

Knipscheer BV

Locatie

Urk

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

September 2021

Eind datum

Mei 2022

De brug:
Door de groei van Urk was de aanleg van een nieuwe brug noodzakelijk. Hierbij was het de wens om het kunstwerk een karakteristiek uitstraling te geven welke de nieuwe wijk Schokkerhoek zou verbinden met de oude kern van Urk. De naam is niet zomaar gekozen. Op de locatie wordt namelijk de Zeeheldenwijk gecreëerd. 

Een in het oog springend onderdeel is de 13,5 meter hoge hemeitoren. In geopende stand ziet de bovenkant van de brug eruit als een boetnaald, het soort naald waarmee vissersnetten worden gerepareerd. “In de avond worden de brugdelen aangelicht zodat de brug ook dan als baken zichtbaar is.”

Op donderdag 1 juni 2023 is de nieuwe brug officieel geopend.

Sterk Spezialtiefbau - Spundwand - Neubau Der OU Berne

Neubau der OU Berne (DE)

Omschrijving

Gepubliceerd op 08-01-20

Bij Berne wordt gewerkt aan een nieuwe rondweg. Een van de laatste stappen is de bouw van een brug over het Motzener kanaal. Onze Duitse vestiging Sterk Spezialtiefbau GmbH realiseert ten behoeve daarvan twee damwandkuipen voor de toekomstige pijlers van de brug, Oorspronkelijk zouden dit twee normale damwandkuipen worden. Hel bleek alleen dat in deze vorm het draagvermogen niet toereikend zou zijn. Er kwam een nieuw ontwerp, waarbij de damwand werd vervangen door een combiwand. Deze wand bestaat uit kokerpalen met daartussen damwandplanken.

Lees meer

Opdrachtgever

Wasserschatsambt (WSA)

Locatie

Berne

Contractwaarde

Start datum

Eind datum

januari 2020

De kokerpalen zijn samengesteld uit twee damwanden en staalplaten en zijn vervaardigd in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. Het gecontroleerde proces daar stelt ons in staat om constructies tot en met Executieklasse III te maken; tevens de vereiste executieklasse voor deze kokerpalen. In augustus kwam een Duitse lasexpert op bezoek om te kokerpalen te inspecteren. Ondanks de hoge eisen had hij geen enkele opmerking.

Iedere kuip bestaat uit 14 kokerpalen met een lengte van circa 20 meter met tussen iedere twee palen een damwand van 13 – 15 meter. Voor het plaatsen van deze immense palen is een speciaal heiframe gemaakt dat tevens in Drachten is vervaardigd. Bij het aanbrengen van de kokerpalen werden twee technieken gebruikt. De eerste meters werden trillend aangebracht, de resterende meters werden geheid.

Dit gebeurde niet in verband met de grondslag, maar om de draagkracht van de constructie te kunnen bepalen aan de hand van de energie die benodigd was om de palen op de gewenste diepte te krijgen. Het was verder van belang om geen horizontale krachten (en dus mogelijke verplaatsingen) op de bouwkuipen te krijgen. Daarom is er een hulpplateau gerealiseerd waar vanaf de constructies gemaakt konden worden.

Zodra de kuipen gereed zijn, worden ze in den natte ontgraven en wordt het onderwaterbeton gestort. Vervolgens kunnen de pijlers worden opgebouwd en kan uiteindelijk de brug geplaatst worden. Sterk is naar verwachting nog tot midden januari bezig in Berne.

Vervangen Brug Dronryp

Omschrijving

Gepubliceerd op 31-07-2020

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V.

Locatie

Dronryp

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

april 2018

Eind datum

juni 2019

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.

Sterk - Brug St. Lenarts Brecht

Brug St. Lenaerts Brecht (BE)

Omschrijving

Gepubliceerd: 15 november 2018

Oké, het is niet het eerste project van de nieuwe kraan, maar waarschijnlijk wel de eerste waar de machine’s veelzijdigheid alvast goed op de proef gesteld kon worden. Voor dit werkje in België mocht de ST 680HD.1 damwand trekken en zetten, buispalen van meer dan 16 meter trillen en prefab betonpalen en houten remmingspalen,van respectievelijk 7 en 6 meter verwijderen.

Lees meer

Opdrachtgever

Herbosch Kiere NV

Locatie

Brecht (BE)

Contractwaarde

€ 0 - 50.000

Start datum

augustus 2018

Eind datum

september 2018

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Herbosch-Kiere NV die daar werkt aan het vervangen van een oude brug. Deze is onlangs gesloopt en Sterk mocht hiervoor de oude funderingselementen van verwijderen. De buispalen die we plaatsten dienden dan weer als fundering van de nieuwe brug en moesten op slechts 2 centimeter nauwkeurig gezet worden. De langere buispalen dienen als remmingwerk voor de vaartweg.

Na het werkje in Brecht mocht de kraan aan de slag in Temse (ook in België) waar de boorfunctie van de kraan voor het eerst gebruikt kon worden. De machine was hier nog niet eerder voor ingezet maar na wat werk van onze Technische Dienst ging ook dit uitstekend!

Sterk - Brücke Bongsieler Kanal Bredstedt

Bongsieler brug Bredstedt (DE)

Omschrijving

Gepubliceerd: 5 april 2018

Bredstedt is een kleine gemeente in de Duitste deelstaat Sleeswijk-Holstein vlakbij de Deense grens. Sterk Spezialtiefbau maakte daar in opdracht van Fr. Holst GmbH & Co. KG uit Hamburg 2 stuks Peinerwanden voor de landhoofden van een brug over het Bongsieler kanaal. Deze wanden bestaan per zijde uit 12 stuks peinerprofielen HZ680m met een lengte variërend van 23 tot 25 meter. Als tussenplanken wordt het type AZ13-700 met een lengte van 8 meter toegepast.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

Fr. Holst GmbH Co. KG

Locatie

Bredsted (DE)

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

maart 2018

Eind datum

april 2018

Verder moesten er 2 x 20 stuks HEB500 profielen met een schoorstand van maximaal 4:1 worden geheid. Deze profielen zijn 27 meter lang. Ook trok Sterk daar circa 60 stuks houten palen met een lengte van circa 12 meter. Om dit te kunnen realiseren moesten diverse hulpkuipen worden gemaakt.

Sterk - SAA A6 Almere

Verbreding A6 Almere

Omschrijving

Gepubliceerd: 2 maart 2018

Aannemerscombinatie Parkway6 (Dura Vermeer en Besix) verbreedt in opdracht van Rijkswaterstaat de A6 in Almere. De A6 gaat van 2 x 2 rijstroken, naar 4 x 2 rijstroken. Ook worden er 8 nieuwe viaducten gebouwd en 5 bestaande viaducten verbreed.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

Parkway 6 VoF

Locatie

Almere

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

juli 2017

Eind datum

mei 2019

Sterk werkt op diverse plekken mee aan dit omvangrijke wegverbeteringsproject. In totaal werken we aan 12 verschillende kunstwerken. Het gaat hierbij voornamelijk om het aanpassen van viaducten en tunnels.

Zo plaatsten we onder meer damwand ten behoeve van de verbreding van Kunstwerk 75. Dit viaduct dat over de Kromme Wetering loopt moet worden verbreed. Hiervoor maakten we twee damwandconstructies aan de zuidzijde van het viaduct. De damwand is onlangs weer verwijderd.

Ook werkten we bij de Watersnipbrug. Daar maakten we zowel aan de noord- als zuidzijde damwandconstructies. Dit gebeurde grotendeels vanaf een ponton. Het gaat om vier putten en een tijdelijke hulpconstructie ten behoeve van de heistelling.

Een uitdaging bij dit werk is vanzelfsprekend het streven om het bestaande verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Veel van de werkzaamheden wordt daarom uitgevoerd in ploegendiensten tijdens buitendienststellingen. Hierbij wordt ‘s nachts of in het weekend doorgewerkt.

Sterk - Aquaduct Drachtsterweg

Aquaduct Drachtsterweg

Omschrijving

Gepubliceerd: 30 januari 2018

Zo ongeveer heel heiend Nederland is werkzaam geweest op het project Aquaduct Drachtsterweg te Leeuwarden. Het bleek een lastige klus en voor aannemer Heijmans Civiel Projecten duurde de bouw dan ook langer dan voorzien. Er is totaal ruim 3 jaar aan het project gewerkt. Waar het aanvankelijk al in de tweede helft van 2015 in gebruik zou worden genomen, zorgden onvoorziene technische problemen voor de nodige vertraging.

Lees meer

Opdrachtgever

Heijmans Civiel Projecten

Locatie

Leeuwarden

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

juli 2017

Eind datum

december 2017

Tegen het einde van het project mag ook Sterk nog wat puntjes op de spreekwoordelijke “i” zetten. Dat houdt een divers pakket aan werkzaamheden in. Zo maakten we reeds een aantal aansluitingen van bestaande beschoeiingen op het nieuwe Aquaduct. Dit betrof vier damwandschermen van circa 30 meter met planken van ongeveer 12 meter lengte.

Ook maakten we de sloepen-monding op het Prinses Margriet kanaal. Hiervoor plaatsten we zowel damwand als verankeringen en het bijbehorende remmingwerk. Dit remmingwerk is uitgevoerd in executieklasse II en betreft een vijftal buispalen van circa 18 meter lengte met bijbehorende wrijfgording. Ter plaatse van de tijdelijke loskade trokken we nog de damwand en verwijderden we de ankers.

Het nieuwe aquaduct is op donderdagochtend 31 augustus officieel geopend.

Sterk - Remmingwerk Stationsbrug Franeker

Stationsbrug Franeker

Omschrijving

Gepubliceerd: 20 november 2016

Franeker heeft een nieuwe stationsbrug. De oude brug was aan het einde van zijn levensduur en moest daarom plaats  maken voor een geheel nieuw ontwerp.

Het project begon met het plaatsen van een tijdelijke brug en het slopen van de oude brug. Sterk plaatste de buispalen ter ondersteuning van deze hulpbrug en verwijderde het oude remmingwerk. Een vijftal palen konden niet worden getrokken omdat deze zich onder het brugwachterhuis bevonden. Daarom zijn deze op de kanaalbodem afgezaagd en daarna vanaf de wal getrokken met een palenklem.

Lees meer

Opdrachtgever

Reimert Almere Bouw

Locatie

Franeker

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

01-01-2016

Eind datum

11-11-2016

Nadat de oude brug was gesloopt, is Sterk begonnen met het drukken van een definitief damwandscherm en een tijdelijke bouwkuip. Het drukken gebeurde met de inzet van een Silent Piler.

Vanwege obstakels moest het ontwerp van het voorste damwandscherm worden  aangepast. Maar ook met deze aanpassingen konden obstakels niet worden vermeden. Daarom is een deel van de damwanden getrild. De tijdelijke bouwkuip is voorzien van een stempeling en het definitieve scherm van groutankers. Na het gereedkomen van de brugfundatie is de damwandkuip weer getrokken.

Met de komst van de nieuwe brug moest ook het remmingwerk worden vervangen. Een klus die ook door Sterk is uitgevoerd. De grote staalconstructies zijn in de lashal van Sterk Metaal geprefabriceerd. Dit gebeurde onder de EN 1090-1 norm. Nadat het remmingwerk een tussenstop bij de coater had gemaakt zijn ze door ons over het water naar hun eindbestemming gebracht en vervolgens geplaatst

De nieuwe brug is 28 oktober in gebruik genomen maar de werkzaamheden rondom de brug gaan nog iets langer door. Eind december moet het werk volledig zijn afgerond.

N31 Harlingen Buizen Lossen

N31 Harlingen

Omschrijving

Gepubliceerd: 21 juli 2016

Het project
Voor het project de N31 te Harlingen heeft Sterk verscheidene werkzaamheden uitgevoerd. De N31 krijgt twee keer zoveel rijstroken en wordt over een lengte van twee kilometer verdiept aangelegd. Onder het Van Harinxmakanaal wordt een aquaduct aangelegd en er komen vijf viaducten.

Damwandkuip
Voor het aquaduct plaatsten we aan de noordzijde een damwandkuip van circa 50 bij 27 meter. Ook plaatsten we de damwand voor een deel van de zuidzijde. Het overige deel van die kuip werd door Ballast Nedam geplaatst.

Lees meer

Opdrachtgever

Ballast Nedam

Locatie

Harlingen

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

02-02-2016

Eind datum

12-12-2016

Prefab Maatwerk
De kuipen worden voorzien van een stevige afstempeling. Al deze stempelraamconstructies zijn in de lashal van Sterk Metaal geprefabriceerd. Dit gebeurt omdat de eisen voor wat betreft het maken van deze constructies erg streng zijn. Zo zijn ze allemaal gemaakt conform het recentelijk behaalde EN 1090-1 certificaat en zijn ze uitgevoerd in executieklasse II.

Na afronding worden de grote constructies vrijwel in hun geheel in de bouwkuip aangebracht. Momenteel zijn er drie aangebracht. De vierde wordt 27 juli geplaatst.

Tijdelijke hulpbrug
Ook maakte Sterk diverse ondersteuningen voor twee tijdelijke hulpbruggen naast twee oude viaducten. Aan de Kimswerderweg plaatsen we twee damwand steunpunten. De geplaatste damwanden zijn maar liefst 34 meter lang. Daar kwamen nog eens drie tussensteunpunten bestaande uit 27 meter lange buispalen bij. Aan de Grensweg ging het om twee damwandschermen en één tussensteunpunt.

De afronding van het werk staat gepland voor eind 2017. Hier vindt u meer informatie over het project. Ook is er een Facebook pagina met veel foto’s en informatie.

Nelson Mandelabrug

Nelson Mandelabrug

Voor de bouw van de bijzondere Nelson Mandelabrug maakte sterk de damwandconstructies en al het remming- en geleidewerk. Qua omvang een bescheiden werk, maar qua werkzaamheden een prachtig voorbeeld van onze veelzijdigheid. De Nelson Mandelabrug is een zogenaamde tafelbrug waarbij het middengedeelte omhoog kan. Het beweegbare gedeelte van de 70 meter lange brug wordt gemaakt van composiet en het is daarmee gelijk de grootste composietbrug van Nederland.

Allereerst plaatste Sterk in maart twee tijdelijke damwandkuipen. De kuipen, die dienen ten behoeve van de realisatie van twee tussensteunpunten, werden vanaf een ponton deels in de oever en deels in het water gezet. Omdat de damwanden deels in het water stonden, zijn er ter bescherming tevens twee tijdelijke geleidewerkconstructies aangebracht.

Na het aanvullen met zand zijn met onze ETEC de 78 stalen buispalen voor zowel de kuipen als de landhoofden aangebracht. Dit betrof een knap stuk vakmanschap gezien de strenge tolerantie-eisen. Tevens werden buizen zowel te lood als onder een schoorstand van 5:1 en 8:1 aangebracht.

In september zijn de tijdelijke constructies verwijderd. Aansluitend zijn, wederom vanaf het water, stalen buispalen aangebracht voor de realisatie van wachtplaatsen en remmingwerk. Het volledige (staal)constructiewerk aan de stalen buispalen en de overige onderdelen is verzorgd door Sterk Metaal en ziet er prachtig uit.

De brug verbindt bedrijventerrein de Beverkoog met de N242 in Heerhugowaard. Door deze noordelijke ontsluiting wordt de zuidelijke toegang ontlast.

Luchtfoto’s door Invenio

Project details

  • Opdrachtgever: CFE Nederland-VBSC-Demako
  • Locatie: Alkmaar
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 09-03-2015
  • Eind datum: 23-10-2015

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Design en construct, Hoogfrequent trillen/trekken, Waterwerk

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

CFE Nederland-VBSC-Demako

Locatie

Alkmaar

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

09-03-2015

Eind datum

23-10-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.