Omschrijving

Gepubliceerd: 20 november 2016

Franeker heeft een nieuwe stationsbrug. De oude brug was aan het einde van zijn levensduur en moest daarom plaats  maken voor een geheel nieuw ontwerp.

Het project begon met het plaatsen van een tijdelijke brug en het slopen van de oude brug. Sterk plaatste de buispalen ter ondersteuning van deze hulpbrug en verwijderde het oude remmingwerk. Een vijftal palen konden niet worden getrokken omdat deze zich onder het brugwachterhuis bevonden. Daarom zijn deze op de kanaalbodem afgezaagd en daarna vanaf de wal getrokken met een palenklem.

Lees meer

Opdrachtgever

Reimert Almere Bouw

Locatie

Franeker

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

01-01-2016

Eind datum

11-11-2016

Nadat de oude brug was gesloopt, is Sterk begonnen met het drukken van een definitief damwandscherm en een tijdelijke bouwkuip. Het drukken gebeurde met de inzet van een Silent Piler.

Vanwege obstakels moest het ontwerp van het voorste damwandscherm worden  aangepast. Maar ook met deze aanpassingen konden obstakels niet worden vermeden. Daarom is een deel van de damwanden getrild. De tijdelijke bouwkuip is voorzien van een stempeling en het definitieve scherm van groutankers. Na het gereedkomen van de brugfundatie is de damwandkuip weer getrokken.

Met de komst van de nieuwe brug moest ook het remmingwerk worden vervangen. Een klus die ook door Sterk is uitgevoerd. De grote staalconstructies zijn in de lashal van Sterk Metaal geprefabriceerd. Dit gebeurde onder de EN 1090-1 norm. Nadat het remmingwerk een tussenstop bij de coater had gemaakt zijn ze door ons over het water naar hun eindbestemming gebracht en vervolgens geplaatst

De nieuwe brug is 28 oktober in gebruik genomen maar de werkzaamheden rondom de brug gaan nog iets langer door. Eind december moet het werk volledig zijn afgerond.