Omschrijving

Begin december 2014 kreeg Sterk de opdracht van bouwcombinatie Dura Vermeer / De Nijs Atrium VOF voor het realiseren van een bouwkuip voor de nieuwbouw van een parkeergarage voor het Atrium aan de Zuidas te Amsterdam. Ook het maken van het dubbellaags stempelraam voor de bouwkuip is in handen van Sterk.

Het huidige Atrium is een gebouw waar onder meer notarissen, advocaten en beurshandelaren zijn gevestigd. Het gebouw wordt naast de renovatie ook uitgebreid. Zo komt er een nieuwe ondergrondse parkeergarage en komen er twee nieuwe kantoortorens. Dit alles gebeurt in opdracht van G&S Vastgoed.

Het werk van Sterk bestaat uit het aanbrengen van circa 650 meter damwand met een lengte tussen de 20 en 22 meter. Deze damwanden worden drukkend aangebracht in combinatie met fluïderen. Het trillingsvrij aanbrengen van de damwanden is noodzakelijk omdat er zich in de kelder van het bestaande gebouw veel trillingsgevoelige computersystemen bevinden waarvan de volledige aandelenhandel op de beurs afhankelijk is.

Het werk bestaat uit 4 fasen, waarbij drie kuipen tegelijkertijd zullen worden gemaakt en de vierde in een latere fase. De damwanden, die op 63 cm afstand langs de bestaande gevel worden geplaatst, blijven definitief achter. De overige damwanden worden statisch getrokken en deels ingezet voor de vierde fase. Het trekken geschiedt, in verband met de beperkte ruimte, met de inzet van een Silent Piler. Om zoveel mogelijk parkeerplekken te kunnen realiseren wordt elke meter benut. Aan de buitenzijden wordt het werk begrenst door kabel- en leidingstroken, de bestaande wegen en gebouwen. Zelfs een bestaande trappentoren, die zich aan de buitenzijde van het bestaande gebouw bevindt, wordt aan de onderzijde over 9 meter hoogte gesloopt. Het is de bedoeling dat Sterk over 8 meter de damwanden onder hoogtebeperking aanbrengt met een Silent Piler waarbij de damwanden dan twee keer worden opgelast.

Ook de logistiek is bij dit werk een uitdaging omdat er naast de bouwkuip zeer weinig ruimte beschikbaar is. Dit maakt het transport van materieel en materiaal een complexe aangelegenheid. Van het over het werk uitvoeren van de nodige grondtransporten tot aan maken van diverse plateaus voor het vele hijswerk.

Meer informatie vindt u hier en hier.

Project details

  • Opdrachtgever: Bouwcombinatie Dura Vermeer De Nijs Atrium VoF
  • Locatie: Amsterdam
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 20-03-2015
  • Eind datum:

Gebruikte technieken

Afstempeling, Constructiewerk, Fluïderen, Statisch drukken, Statisch trekken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Bouwcombinatie Dura Vermeer De Nijs Atrium VoF

Locatie

Amsterdam

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

20-03-2015

Eind datum

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.