Succesvolle auditrondes ISO en VCA

Ook in 2019 zijn de jaarlijkse ISO- en VCA-audits weer met succes doorlopen. Vorig jaar al kregen we complimenten over de wijze waarop Sterk zich als organisatie ontwikkelt en de betrokken houding van onze medewerkers op het gebied van veilig werken. Ook dit jaar waren de auditors weer erg positief.

Wanneer volgend jaar een hercertificering plaatsvindt is een nieuwe VCA-norm van toepassing. Daar is een belangrijk nieuw item de bevordering en toetsing van veiligheidsbewustzijn. Een belangrijk aandachtspunt waarmee we dus al goed op weg zijn, maar in de toekomst nog meer aandacht aan willen besteden. Zoals vaker bij audits het geval is, zijn er een aantal verbeterpunten genoteerd waar we de komende tijd mee aan de slag om zo onze organisatie weer wat te verbeteren. Bij deze willen we natuurlijk iedereen complimenteren die bij heeft gedragen en bij blijft dragen aan het succes van deze audits en daarmee aan de kwaliteit van onze processen en veiligheidssystemen. Enkel samen kunnen we er voor zorgen dat we goed en veilig blijven werken en deze goed lijn voort kunnen zetten.

ISO? VCA?
De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 is de opvolger van ISO 9001-norm uit 2008 en legt naast het vastleggen en goed gebruikmaken van je bedrijfsprocessen onder andere meer nadruk op risicogericht denken, risicomanagement, regievoering over processen en doelstellingen als pijlers voor verbeteringen. De VGM Checklist voor Aannemers (VCA) is een standaard voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Een structurele, systematisch aanpak van veiligheid op de werkvloer.