Succesvolle auditronde!

Vorige week was het weer tijd voor de jaarlijkse ISO en VCA audits en we kunnen met trots zeggen dat deze weer heel goed zijn verlopen! De auditors waren erg positief over de wijze waarop Sterk zich als organisatie ontwikkeld maar wat het meeste in positieve zin opviel was de betrokken houding van onze medewerkers op het gebied van veilig werken.

Sterk - Succesvolle VCA, ISO en NEN-EN 1090 Audits

 

 

 

 

 

 

Niet lang daarna was ook de NEN 1090 audit. Volgens ons ging ook dit niet verkeerd. Tenminste, dat meenden we op te kunnen maken toen de auditor zei: “Wat moet ik hier nog? Alles is goed.” Onder meer de laskwalificaties, het middelenbeheer en de projectdossiers zagen er goed uit.

Wanneer over twee jaar een hercertificering plaatsvind is een nieuwe VCA-norm van toepassing. Daar is een belangrijk nieuw item de bevordering en toetsing van veiligheidsbewustzijn. Een belangrijk aandachtspunt waar we nu al mee aan de slag willen gaan. De verbeterpunten die tijdens de audits naar voren kwamen nemen we natuurlijk ook mee!

Onze complimenten naar iedereen die hier aan bij heeft gedragen en laten we er tezamen voor zorgen dat we goede we veilig blijven werken en deze goed lijn voort kunnen zetten.

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 is de opvolger van ISO 9001-norm uit 2008 en legt naast het vastleggen en goed gebruik maken van je bedrijfsprocessen onder andere meer nadruk op risicogericht denken, risicomanagement, regievoering over processen en doelstellingen als pijlers voor verbeteringen. DE VGM Checklist voor Aannemers (VCA) is een standaard voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Een structurele, systematisch aanpak van veiligheid op de werkvloer.