Sterk - Vervangen Spoorbrug Maubeuge (FR)

Fantastische timelapse vervangen spoorbrug Maubeuge (FR)

Het is alweer een tijdje geleden dat we aan dit project werkten. Echter, als je zo’n mooie impressie van een werk tegenkomt dan moet je die natuurlijk even delen! Het blijft mooi om in een versneld tempo een project verwezenlijkt te zien worden.

In opdracht van Eiffage Génie Civil werkte Sterk mee aan het vervangen van een spoorbrug in het Franse Maubeuge. Sterk was verantwoordelijk voor de plaatsing van de hulpconstructie waar de nieuwe brug tijdelijk op kwam te rusten. Deze kon zo, na het slopen van het oude gedeelte, direct worden geplaatst. Eiffage liet er deze te gekke timelapse van maken.

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

 

Sterk - Succesvolle VCA, ISO en NEN-EN 1090 Audits

Succesvolle auditronde!

Vorige week was het weer tijd voor de jaarlijkse ISO en VCA audits en we kunnen met trots zeggen dat deze weer heel goed zijn verlopen! De auditors waren erg positief over de wijze waarop Sterk zich als organisatie ontwikkeld maar wat het meeste in positieve zin opviel was de betrokken houding van onze medewerkers op het gebied van veilig werken.

Sterk - Succesvolle VCA, ISO en NEN-EN 1090 Audits

 

 

 

 

 

 

Niet lang daarna was ook de NEN 1090 audit. Volgens ons ging ook dit niet verkeerd. Tenminste, dat meenden we op te kunnen maken toen de auditor zei: “Wat moet ik hier nog? Alles is goed.” Onder meer de laskwalificaties, het middelenbeheer en de projectdossiers zagen er goed uit.

Wanneer over twee jaar een hercertificering plaatsvind is een nieuwe VCA-norm van toepassing. Daar is een belangrijk nieuw item de bevordering en toetsing van veiligheidsbewustzijn. Een belangrijk aandachtspunt waar we nu al mee aan de slag willen gaan. De verbeterpunten die tijdens de audits naar voren kwamen nemen we natuurlijk ook mee!

Onze complimenten naar iedereen die hier aan bij heeft gedragen en laten we er tezamen voor zorgen dat we goede we veilig blijven werken en deze goed lijn voort kunnen zetten.

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 is de opvolger van ISO 9001-norm uit 2008 en legt naast het vastleggen en goed gebruik maken van je bedrijfsprocessen onder andere meer nadruk op risicogericht denken, risicomanagement, regievoering over processen en doelstellingen als pijlers voor verbeteringen. DE VGM Checklist voor Aannemers (VCA) is een standaard voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Een structurele, systematisch aanpak van veiligheid op de werkvloer.

Artikel Stedenbouw: Parkeergarage Jaarbeursplein

Een prachtige klus op een bijzonder locatie. De ondergrondse parkeergarage op het Jaarbeursplein in Utrecht is niet zomaar een project. Midden in één van de drukste stationsgebieden van het land een drielaagse parkeergelegenheid met ruimte voor zo’n 800 auto’s realiseren kan gerust een uitdaging genoemd worden.

Het blad Stedenbouw besteedde uitgebreid aandacht aan dit project. Zo interviewden ze ook Sterk over het aanbrengen van de damwanden. Dit gebeurde vrijwel geheel trillingsvrij. Daarvoor waren wel aanvullende technieken zoals fluïderen en voorboren nodig. Het  artikel kunt u lezen door op de afbeelding te klikken.

Meer weten over de diverse werkzaamheden aan de bouw van de parkeergarage? Kijk dan hier.

AVG, GDPR, Wbp… Wat?

De kans is groot dat u de afgelopen dagen (stapels) mailtjes heeft gekregen over aangepast privacybeleid van diverse organisaties. Of misschien heeft u een van de vele nieuwsberichten voorbij zien komen waarbij u om de oren werd gesmeten met afkortingen als de AVG, GDPR en Wbp. Of u ziet momenteel onderaan deze website een mededeling over een privacyverklaring. Waar gaat dit nu allemaal over? En waarom leest u er over op onze website?

Waar hebben we het nu over?
Nou, de korte versie is dat het gaat over persoonsgegevens, privacy en hoe de regelgeving voor deze zaken sinds vandaag officieel is veranderd. De iets minder korte versie gaat als volgt. Sinds 2001 was er de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet regelde de bescherming van de privacy van burgers in Nederland. Maar ja, 2001 is al lang geleden en er is ondertussen een hoop veranderd. Het was dus hoog tijd voor een nieuwe privacywet. Dat is de General Data Protection Regulation (GDPR) geworden. In het Nederlands heet dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is ditmaal geen landelijk maar Europese wet en geldt dus voor de hele Europese Unie.

De wet betekent met name een versterking en uitbreiding van de privacyrechten. Bovendien wordt er meer verantwoordelijkheid geëist van organisaties voor het omgaan met persoonsgegevens.

AVG en Sterk?
Maar waarom leest u hierover op de website van een funderingsbedrijf? Nou, ook Sterk verzamelt (in zeer beperkte mate) gegevens. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, (via de website) solliciteert, een offerte-aanvraag doet of als u ons contactformulier invult. Om u beter te informeren over welke gegevens wij van u verzamelen en wat wij daarmee doen hebben we een privacy-verklaring opgesteld. Deze leest u hier.

Privacy bij Sterk in een notendop
Bij Sterk is het doel om alleen gegevens te verzamelen die voortvloeien uit een verzoek van u naar ons toe, of die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten. Bovendien willen we veilig met deze gegevens omgaan en transparant zijn over welke gegevens we verzamelen en met welke doeleinden. Mocht u verder nog vragen hebben, of wilt u ons feedback geven? Mail dan naar info@sterk.eu.

Sterk - NVAF Damwandproef Eemdijk

NVAF-bijeenkomst: damwandproef Eemdijk

Dinsdag 6 maart was bij Sterk Midden Nederland in Eembrugge de eerste NVAF-bijeenkomst van 2018 voor de contactgroep damwanden. De animo bleek groot! Niet zo vreemd, gezien er een presentatie over en een bezoek aan een bijzondere damwandproef in Eemdijk op de agenda stond.

Eemdijk, een klein dorpje gelegen aan de Eem in de provincie Utrecht is al enige tijd het middelpunt van de aandacht binnen de funderingswereld. Te midden van boerderijen en weilanden worden namelijk een aantal bijzondere damwandproeven uitgevoerd die zowel nationaal als internationaal met grote nieuwsgierigheid worden gevolgd.

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Op de proeflocatie zijn twee 60 meter lange proefdijken opgebouwd met hun ruggen naar elkaar. Deze worden onder gecontroleerde omstandigheden tot bezwijken gebracht. De eerste, een referentiedijk zonder damwand, bezweek volgens het boekje op 30 januari. De tweede, een dijk verstevigd met damwand, wordt de komende weken getest. Verder worden er een aantal Pull-Over Tests (POT) uitgevoerd waarbij verschillende types damwand in diverse samenstellingen toenemend worden belast totdat ze het begeven. Natuurlijk worden al deze proeven nauwkeurig gemonitord.

“Er is voor Eemdijk gekozen vanwege de homogene grondsamenstelling”, zegt Joost Breedeveld van Deltares die deze middag een presentatie geeft. “Dat beperkt het aantal variabelen en geeft zo de meest betrouwbare testresultaten.” Breedeveld is Senior Consultant Geotechnical Engineering bij Deltares en vertelt uitgebreid over de proeven aan een groep geïnteresseerde maar ook kritische luisteraars.

Sterk - NVAF Damwandproef Eemdijk
De Pull-Over Test (POT)

Na de presentatie was er tijd om een kijkje nemen bij de laatste POT-test. Hier werd de zwaarste damwandconfiguratie beproefd: Drie dubbele AZ26-700 planken werden met een vijzel en kabels omgetrokken. “Met de dijkproeven willen we hoofdzakelijk weten of er geen sprake is van overdimensionering bij het ontwerpen van met damwand versterkte dijken”, zegt Breedeveld. “De POT-proef moet meer inzicht geven hoe een wand bestaande uit een klein aantal damwandplanken zich anders gedraagt in de grond dan een continue wand. Maar deze proeven leveren waardevolle data op die verder gaat dan dat en zeker nog meer toepassingen gaat kennen.”

Na het bezoek aan de locatie geeft Patrick IJnsen, Adjunct-directeur bij Van ’t Hek, nog een presentatie over de herziening van EN 12063. Deze norm specificeert eisen, aanbevelingen en informatie betreffende de uitvoering van damwandconstructies.

Het was al met al weer een zeer geslaagde en leerzame middag. Alle organisatoren en deelnemers, ontzettend bedankt en tot de volgende keer.