Sterk Heiwerken Hofleverancier

Sterk Heiwerken ontving koninklijk predicaat ‘Hofleverancier'

Drachten/Eembrugge. Op woensdag 30 januari ontving Sterk Heiwerken B.V. het koninklijk predicaat ‘Hofleverancier’. Hare Majesteit zette hiervoor zelf haar handtekening. Hans Konst , gedeputeerde van de Provincie Friesland, overhandigde in Café Hopper in Drachten aan Jaap Estié, algemeen directeur en Peter van Halteren eigenaar van Sterk Heiwerken B.V. het predicaat dat bij dit Koninklijke Wapen behoort.

Het Koninklijk Wapen met de tekst ‘Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ wordt toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen die minimaal honderd jaar bestaan en een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio. De bestuurders van het bedrijf en de onderneming zelf moeten van onbesproken gedrag zijn. Ook moet de ontstaansdatum met documenten worden onderbouwd.

125 jaar
In 2009 vierde Sterk Heiwerken B.V. zijn 125-jarig bestaan. In 1882 legde Betuwenaar Cornelis Sterk de basis voor het heibedrijf in het noorden van het land. Hij nam de opdracht aan om in Friesland het Opeinder kanaal te graven. Een jaar later startten de werkzaamheden. Zijn inschrijfsom toen bedroeg 171.100 gulden. Machines waren er nog niet en arbeiders verdienden 1,25 gulden per dag. Met de inzet van vele dagloners heeft Sterk meerdere jaren aan het kanaal gewerkt.

Damwanden
Gaandeweg specialiseerde het heibedrijf zich in het plaatsen van grond- en waterkerende constructies met behulp van stalen damwanden voor bijvoorbeeld oeverbescherming, kademuren, tunnels en bouwputten. Ook werden steeds grotere machines aangeschaft voor het heien van lange prefab betonpalen voor bijvoorbeeld viaducten.

Internationaal
Ruim vijftien jaar geleden verkocht de familie Sterk het bedrijf aan Peter van Halteren. Nu werken bij Sterk Heiwerken B.V. 120 mensen. Het bedrijf heeft vestigingen in Drachten (Sterk Heiwerken), Eembrugge (Sterk Midden-Nederland), Bremerhaven (Sterk Specialtiefbau) en het Amerikaanse Florida (Asap Installations). Het bedrijf is betrokken bij de aanleg van bijvoorbeeld parkeergarages, bruggen, viaducten en infraprojecten zoals de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het bedrijf zet zich al meer dan 125 jaar in om Nederland letterlijk een stevig en veilig fundament te geven.

Innovatief
Sterk Heiwerken is een innovatief bedrijf dat voorop loopt in de ontwikkeling van nieuw materieel binnen zijn vakgebied. Zo zijn er in het land diverse machines in gebruik waar Sterk patent op heeft. Het werken in de bodem brengt vaak onverwachte uitdagingen met zich mee die vragen om creatieve oplossingen.

Adel verplicht
Jaap Estié, algemeen directeur van Sterk Heiwerken B.V., is trots op zijn bedrijf en het koninklijk predicaat dat het bedrijf nu gekregen heeft: ‘Gemeente Smallingerland zette ons op het spoor dat we hiervoor in aanmerking kwamen. Dan volgt een uitgebreide procedure. Een aantal medewerkers dook daarvoor urenlang gemeentelijke archieven in. Je krijgt dit wapen niet zomaar. Slechts een beperkt aantal bedrijven in Nederland mag dit predicaat voeren. Het is een kroon op het werk van de families Sterk en Van Halteren, maar ook een erkenning voor de inzet van alle medewerkers die dit bedrijf hebben gemaakt tot wat het nu is. En adel verplicht. Als hofleverancier worden we wel uitgedaagd om ook in de toekomst de kwaliteit te leveren waar we de afgelopen 125 jaar groot mee zijn geworden.’