Omschrijving

Voor de WILDLANDS Adventure Zoo Emmen dat door VolkerWessels wordt gebouwd, heeft Sterk in de 2e helft van 2014 voor opdrachtgevers KWS en Koenen Bouw (VolkerWessels ondernemingen) diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo plaatsten we damwanden voor de realisatie van het Poolstation (IJsberenverblijf) en het Pelsrobbenbassin. De opening van dit bijzondere nieuwe dierenpark staat gepland voor eind maart 2016.

Voor het Poolstation is ca. 112 meter damwand gezet van het type AZ12-770 met een planklengte variërend tussen de 5,00 m en 9,25 m. Het grootste gedeelte van de damwand is aan de zichtzijde voorzien van coating welke op locatie is aangebracht. Om de damwand stabiel te houden is deze damwand verankerd uitgevoerd middels groutankers en legankers. Het bijzondere aan deze verankering is dat de ankerstoelen niet aan de voorzijde van de damwand mocht zitten omdat de angst bestond dat de ijsberen er dan via de ankerstoel uit zouden kunnen klimmen. Om dit te kunnen realiseren is door onze constructeur een speciale constructie bedacht.

Voor het Pelsrobbenbassin is ca. 277 meter damwand gezet van het type AZ12-770 met een planklengte tussen de 3,60 m en 10,00 m. Doorgaans is de wens van de opdrachtgevers dat de bovenkant van de damwanden op gelijke hoogte staan. Bij dit project is echter bij een aantal wanden de damwand, onder toeziend oog van een architect, verspringend aangebracht zodat er een “speels” geheel is ontstaan. Op 14 meter na is deze damwand onbehandeld uitgevoerd. Ook deze damwand is uitgevoerd met grout- en legankers. Hierbij zijn de traditionele ankerstoelen aan de voorzijde van de damwand aangebracht.

Beide bassins worden waterdicht gemaakt door het aanbrengen van folie. Deze folie wordt aan de damwandzijde op de damwand aangesloten. Hiervoor is er een kimconstructie aangebracht bestaande uit een plaat in elke damwandkas en een hoeklijn voor de damwand langs. Tevens zijn alle damwandsloten, daar waar de folieconstructie zit, afgelast vanaf de bovenzijde van de damwand tot aan de kimconstructie. De laatste werkzaamheden aan dit mooie project vonden eind maart plaats.

Project details

  • Opdrachtgever: KWS en Koenen Bouw
  • Locatie: Emmen
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 06-10-2014
  • Eind datum: 27-03-2015

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Design en construct, Hoogfrequent trillen/trekken, Verankeringen