Omschrijving

Voor de WILDLANDS Adventure Zoo Emmen dat door VolkerWessels wordt gebouwd, heeft Sterk in de 2e helft van 2014 voor opdrachtgevers KWS en Koenen Bouw (VolkerWessels ondernemingen) diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo plaatsten we damwanden voor de realisatie van het Poolstation (IJsberenverblijf) en het Pelsrobbenbassin. De opening van dit bijzondere nieuwe dierenpark staat gepland voor eind maart 2016.

Voor het Poolstation is ca. 112 meter damwand gezet van het type AZ12-770 met een planklengte variërend tussen de 5,00 m en 9,25 m. Het grootste gedeelte van de damwand is aan de zichtzijde voorzien van coating welke op locatie is aangebracht. Om de damwand stabiel te houden is deze damwand verankerd uitgevoerd middels groutankers en legankers. Het bijzondere aan deze verankering is dat de ankerstoelen niet aan de voorzijde van de damwand mocht zitten omdat de angst bestond dat de ijsberen er dan via de ankerstoel uit zouden kunnen klimmen. Om dit te kunnen realiseren is door onze constructeur een speciale constructie bedacht.

Voor het Pelsrobbenbassin is ca. 277 meter damwand gezet van het type AZ12-770 met een planklengte tussen de 3,60 m en 10,00 m. Doorgaans is de wens van de opdrachtgevers dat de bovenkant van de damwanden op gelijke hoogte staan. Bij dit project is echter bij een aantal wanden de damwand, onder toeziend oog van een architect, verspringend aangebracht zodat er een “speels” geheel is ontstaan. Op 14 meter na is deze damwand onbehandeld uitgevoerd. Ook deze damwand is uitgevoerd met grout- en legankers. Hierbij zijn de traditionele ankerstoelen aan de voorzijde van de damwand aangebracht.

Beide bassins worden waterdicht gemaakt door het aanbrengen van folie. Deze folie wordt aan de damwandzijde op de damwand aangesloten. Hiervoor is er een kimconstructie aangebracht bestaande uit een plaat in elke damwandkas en een hoeklijn voor de damwand langs. Tevens zijn alle damwandsloten, daar waar de folieconstructie zit, afgelast vanaf de bovenzijde van de damwand tot aan de kimconstructie. De laatste werkzaamheden aan dit mooie project vonden eind maart plaats.

Project details

  • Opdrachtgever: KWS en Koenen Bouw
  • Locatie: Emmen
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 06-10-2014
  • Eind datum: 27-03-2015

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Design en construct, Hoogfrequent trillen/trekken, Verankeringen

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

KWS en Koenen Bouw

Locatie

Emmen

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

06-10-2014

Eind datum

27-03-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.