Omschrijving

In de historische Grunobuurt, een van de oudere wijken in Groningen, wordt momenteel druk gewerkt aan de realisatie van een nieuw woonblok. Waar twee blokken enkele jaren geleden al gereed waren, is nu begonnen aan het laatste blok. De oude woningen gingen tegen de vlakte om plaats te maken voor grote woonblokken met appartementen.

Ten behoeve van de bouw van de kelder onder het appartementencomplex plaatste Sterk in opdracht van Plegt-Vos de damwandconstructie bestaande uit drie schermen met een totale lengte van 219 meter. Aan de vierde zijde werd slechts gedeeltelijk damwand geplaatst. Dit gedeelte kon onder talud worden ontgraven. Van de 219 meter damwand blijft 166 meter tijdelijk en 53 meter definitief in de grond. Er is voor gekozen om één zijde in de grond te laten zitten vanwege de vele leidingen en kabels die daar in de nabijheid in de grond zitten.

Voor de definitieve damwand werd gebruikt gemaakt van het type AZ18 en AZ18-700 met een lengte van 11 meter. De tijdelijke constructie bestond uit damwandtype Larssen 605.

Verder plaatste Sterk de gordingconstructie ten behoeve van de groutankers welke geplaatst werden door Jetmix.

De tijdelijke damwand wordt naar alle waarschijnlijkheid in week 20 / 21 2014 weer getrokken.

Project details

  • Opdrachtgever: Plegt-Vos Bouwgroep BV
  • Locatie: Groningen
  • Contractwaarde: € 50.000 - 250.000
  • Start datum: 21-10-2013
  • Eind datum: 23-05-2014

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken