Omschrijving

In de historische Grunobuurt, een van de oudere wijken in Groningen, wordt momenteel druk gewerkt aan de realisatie van een nieuw woonblok. Waar twee blokken enkele jaren geleden al gereed waren, is nu begonnen aan het laatste blok. De oude woningen gingen tegen de vlakte om plaats te maken voor grote woonblokken met appartementen.

Ten behoeve van de bouw van de kelder onder het appartementencomplex plaatste Sterk in opdracht van Plegt-Vos de damwandconstructie bestaande uit drie schermen met een totale lengte van 219 meter. Aan de vierde zijde werd slechts gedeeltelijk damwand geplaatst. Dit gedeelte kon onder talud worden ontgraven. Van de 219 meter damwand blijft 166 meter tijdelijk en 53 meter definitief in de grond. Er is voor gekozen om één zijde in de grond te laten zitten vanwege de vele leidingen en kabels die daar in de nabijheid in de grond zitten.

Voor de definitieve damwand werd gebruikt gemaakt van het type AZ18 en AZ18-700 met een lengte van 11 meter. De tijdelijke constructie bestond uit damwandtype Larssen 605.

Verder plaatste Sterk de gordingconstructie ten behoeve van de groutankers welke geplaatst werden door Jetmix.

De tijdelijke damwand wordt naar alle waarschijnlijkheid in week 20 / 21 2014 weer getrokken.

Project details

  • Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort
  • Locatie: Rotterdam
  • Contractwaarde: € 50.000 - 250.000
  • Start datum: 21-10-2013
  • Eind datum: 23-05-2014

Gebruikte technieken

Afstempeling, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch drukken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Van Hattum en Blankevoort

Locatie

Rotterdam

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

21-10-2013

Eind datum

23-05-2014

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.