Omschrijving

Sterk heeft voor Van Hattem en Blankevoort de damwanden gezet voor de renovatie van de sluis in Spaarndam. Deze sluis is smaller en langer geworden. Tevens is de sluis, voor recreatievaart, voorzien van een tussendeur waardoor sneller gespuid kan worden. De gehele sluis is gerenoveerd terwijl deze in dienst was. De sluis is gedurende een periode van ca. 2 jaar slechts enkele weken gestremd geweest. Dit heeft voor de nodige logistieke uitdagingen gezorgd welke wij samen met Van Hattem en Blankevoort hebben opgelost. Naast de damwanden heeft Sterk hier ook de stempeling van diverse bouwkuipen en een aantal hulpplatos voor de ankermachines gemaakt. Ook heeft Sterk houten palen getrokken en op een andere locatie teruggezet.

Tijdens de bouw van de sluis heeft Sterk in opdracht van de Boer de Groot uit Harlingen ook de buispalen van het remmingswerk gezet. Deze buispalen werden met twee tegelijk ingetrild omdat deze palen reeds voorzien waren van het nodige constructiewerk. De buispalen hadden een afmeting van 508×20 met een lengte van 22m tot 914×27,5 met een lengte van 28,50m

Project details

  • Opdrachtgever: Van Hattem en Blankevoort
  • Locatie: Spaarndam
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 01-12-2008
  • Eind datum: 31-01-2011

Gebruikte technieken

Afstempeling, Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken, Onderwater sloopwerk, Waterwerk

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Van Hattem en Blankevoort

Locatie

Spaarndam

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

01-12-2008

Eind datum

31-01-2011

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.