Omschrijving

Voor Hochtief heeft Sterk Heiwerken in de Bremerhaven ca. 6000 houten palen getrokken, ca. 3000 houten damwandelementen en ca. 500m stalen damwand. Deze oude funderingselementen moesten verwijderd worden omdat op de plaats van de oude zeesluis een nieuwe gemaakt moest worden. De oude sluis had zijn dienst gedaan en was te klein geworden voor de moderne haven.

De houtenpalen welke Sterk heeft verwijderd verschillen in diameter van 300 tot 600mm met een lengte tot ca. 18. Om deze te kunnen trekken heeft Sterk een aantal speciale palentrekkers ontwikkeld. Naast de houten palen zijn er ook houten damwanden getrokken met een dikte van ca. 25cm en een lengte tot 12m. Ook hiervoor heeft sterk een special trekblok ontwikkeld. Leuke bijkomstigheid is dat van deze oude houten damwanden de bar van de kantine van Sterk Midden Nederland gebouwd is.

Naast het trekken van de oude funderingslementen heeft sterk nog ankerpalen geheid van ca. 60m. Deze ankerpalen zijn geheid met de Woltman. Deze stelling is hier speciaal voor aangepast. De palen zijn tijdens het heien twee keer opgelast omdat de lengte van 60m te groot is om in één keer te kunnen heien.

Meer over dit werk is te lezen op de site van Sterk Spezial Tiefbau:
http://www.sterk-spezialtiefbau.de/leistungen.html

Project details

  • Opdrachtgever: Hochtief
  • Locatie: Bremerhaven
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 01-08-2007
  • Eind datum: 30-04-2011

Gebruikte technieken

Afstempeling, Constructiewerk, Heien buispalen, Hoogfrequent trillen/trekken, Onderwater sloopwerk, Speciale technieken, Verwijderen funderingspalen, Waterwerk

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Hochtief

Locatie

Bremerhaven

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

01-08-2007

Eind datum

30-04-2011

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.