Omschrijving

Het werk betreft de bouw van een nieuwe brug over een zijtak (Schiethaven) van het Noordzeekanaal te Zaandam.

Onze uitgevoerde werkzaamheden zijn:
Het leveren en heien van betonnen heipalen t.b.v. landhoofden en tussenpijlers.
Het aanbrengen, verhuren en trekken van tijdelijke bouwkuipen incl. stempeling (440 ton) t.b.v. de bouw van een basculekelder en een tussensteunpunt van de brug.
Het leveren en aanbrengen van een, d.m.v. groutankers verankerde, kadeconstructie bestaande uit damwanden en een combiwand. (720 ton, AZ17 t/m AZ40-700 en buispalen.)
Het prefabriceren, monteren en aanbrengen van een stalen remmingwerk incl. inheien van de fundatiebuispalen.

De werkzaamheden zijn grotendeels vanaf het water uitgevoerd op pontons.

Project details

  • Opdrachtgever: VBK Hoorn b.v.
  • Locatie: Zaandam
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 13-07-2007
  • Eind datum: 01-04-2009

Gebruikte technieken

Afstempeling, Heien betonpalen, Heien buispalen, Hoogfrequent trillen/trekken, Verankeringen, Waterwerk