Omschrijving

Er zijn van die werken waar je bijna alles uit de kast moet trekken. De landbodemsanering te Katwijk was er zo één: Slotverklikkers, fluïderen, voorboren, trillingsmonitoring (door de opdrachtgever) een (deels) dubbellaags stempelraam; het werd er allemaal toegepast.

Het werk omhelsde in principe het opruimen van een oude olieverontreiniging in de grond van de productielocatie van Dunea aan de Cantineweg in Katwijk. Het gaat om een grote hoeveelheid dieselolie die in de jaren 70 uit tanks en ondergrondse leidingen voor de toen nog aanwezige dieselmotoren in de grond is gelekt.

Al met al klinkt dat niet te ingewikkeld, maar omdat de werkzaamheden pal naast een 132-jaar oude watertoren plaatsvonden (een 33 meter hoog rijksmonument welke recentelijk nog voor 1,6 miljoen is gerenoveerd) moest er voorzichtig te werk gegaan worden. Daarom werd de damwandconstructie trillingsarm aangebracht in combinatie met fluïderen en/of voorboren. Voor deze techniek werd gekozen toen in een eerder stadium bleek dat het drukken van damwand (zelfs in combinatie met fluïderen) niet haalbaar zou zijn. In goed overleg met de opdrachtgever en principaal is vervolgens een trillingsproef uitgevoerd waaruit bleek dat de damwanden trillingsarm aangebracht konden worden.

Door goed te monitoren bleek in een later stadium dat er toch teveel zetting op kon treden. Daarom werd besloten om de kuip iets kleiner te maken. De verontreiniging die zich onder de watertoren en het pompgebouw bevond zou al middels een speciale ‘in situ’ techniek opgeruimd worden. Bij deze methode worden lucht- en voedingsstoffen in de grond gebracht, zodat aanwezige bacteriën in de grond worden geactiveerd de olie langzaam op te eten. Het gebied dat door middel van deze methode gesaneerd wordt, is nu iets groter gemaakt door het kleiner maken van de kuip.

Slotverklikkers werden toegepast om de mate van geslotenheid van de kuip te kunnen bepalen. Hierbij maakt Sterk gebruik van videoregistratie als extra zekerheid naar de opdrachtgever toe.

Nadat de damwanden waren gezet en de verontreiniging was omsloten, werd er door Sterk een (deels) dubbellaags afstempeling aangebracht. Hierna kon de verontreinigde grond worden afgegraven.

Project details

  • Opdrachtgever: SITA Ecoservice
  • Locatie: Katwijk
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 23-03-2015
  • Eind datum: 17-07-2015

Gebruikte technieken

(Voor)Boren, Afstempeling, Combiwanden, Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken, Saneringen, Slotverklikkers

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

SITA Ecoservice

Locatie

Katwijk

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

23-03-2015

Eind datum

17-07-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.