Omschrijving

Er zijn van die werken waar je bijna alles uit de kast moet trekken. De landbodemsanering te Katwijk was er zo één: Slotverklikkers, fluïderen, voorboren, trillingsmonitoring (door de opdrachtgever) een (deels) dubbellaags stempelraam; het werd er allemaal toegepast.

Het werk omhelsde in principe het opruimen van een oude olieverontreiniging in de grond van de productielocatie van Dunea aan de Cantineweg in Katwijk. Het gaat om een grote hoeveelheid dieselolie die in de jaren 70 uit tanks en ondergrondse leidingen voor de toen nog aanwezige dieselmotoren in de grond is gelekt.

Al met al klinkt dat niet te ingewikkeld, maar omdat de werkzaamheden pal naast een 132-jaar oude watertoren plaatsvonden (een 33 meter hoog rijksmonument welke recentelijk nog voor 1,6 miljoen is gerenoveerd) moest er voorzichtig te werk gegaan worden. Daarom werd de damwandconstructie trillingsarm aangebracht in combinatie met fluïderen en/of voorboren. Voor deze techniek werd gekozen toen in een eerder stadium bleek dat het drukken van damwand (zelfs in combinatie met fluïderen) niet haalbaar zou zijn. In goed overleg met de opdrachtgever en principaal is vervolgens een trillingsproef uitgevoerd waaruit bleek dat de damwanden trillingsarm aangebracht konden worden.

Door goed te monitoren bleek in een later stadium dat er toch teveel zetting op kon treden. Daarom werd besloten om de kuip iets kleiner te maken. De verontreiniging die zich onder de watertoren en het pompgebouw bevond zou al middels een speciale ‘in situ’ techniek opgeruimd worden. Bij deze methode worden lucht- en voedingsstoffen in de grond gebracht, zodat aanwezige bacteriën in de grond worden geactiveerd de olie langzaam op te eten. Het gebied dat door middel van deze methode gesaneerd wordt, is nu iets groter gemaakt door het kleiner maken van de kuip.

Slotverklikkers werden toegepast om de mate van geslotenheid van de kuip te kunnen bepalen. Hierbij maakt Sterk gebruik van videoregistratie als extra zekerheid naar de opdrachtgever toe.

Nadat de damwanden waren gezet en de verontreiniging was omsloten, werd er door Sterk een (deels) dubbellaags afstempeling aangebracht. Hierna kon de verontreinigde grond worden afgegraven.

Project details

  • Opdrachtgever: SITA Ecoservice
  • Locatie: Katwijk
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 23-03-2015
  • Eind datum: 17-07-2015

Gebruikte technieken

(Voor)Boren, Afstempeling, Combiwanden, Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken, Saneringen, Slotverklikkers

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken