Omschrijving

Als onderdeel van het project “Ruimte voor de Waal” plaatste Sterk de buispalen voor een invaarbescherming. Het gaat om twaalf stuks buispalen met een lengte van circa twintig meter en een diameter van meer dan een meter.Daarnaast werden er parallel aan de grote stalen buispalen nog eens 24 kleinere stalen buizen geïnstalleerd.

Tussen de grote buispalen worden later pontons gemonteerd. Omdat deze buispalen tevens dienen als geleiding voor de pontons bij wisselende waterstanden is het van belang dat ze met de grootste precisie gezet worden. Slechts enkele millimeters scheefstand per meter was geoorloofd. Afwijkingen op de x-, y- en z-as mochten daarnaast ook niet meer dan enkele centimeters bedragen.

Ook plaatst Sterk zo’n tachtig meter damwand voor de Oostelijke inlaat. Deze definitieve damwand wordt verankerd uitgevoerd door middel van groutinjectieankers en aan de bovenzijde voorzien van een stalen deksloof.

Ruimte voor de Waal is een project waarbij de dijk bij Nijmegen-Lent zo’n 350 meter landinwaarts wordt verlegd. Zodoende komt er ruimte om een nevengeul voor de Waal aan te leggen. Deze nevengeul biedt bij hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer, zodat minder opstuwing optreedt.

De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was het al goed zichtbaar dat de rivier daardoor bij hoogwater kan overstromen. Om de bewoners te beschermen tegen de kracht van het water, zijn dus rivierkundige maatregelen nodig.

Meer info vindt u over dit project vindt u op www.ruimtevoordewaal.nl

Project details

  • Opdrachtgever: i-Lent
  • Locatie: Nijmegen-Lent
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 22-07-2015
  • Eind datum:

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken