Omschrijving

Als onderdeel van het project “Ruimte voor de Waal” plaatste Sterk de buispalen voor een invaarbescherming. Het gaat om twaalf stuks buispalen met een lengte van circa twintig meter en een diameter van meer dan een meter.Daarnaast werden er parallel aan de grote stalen buispalen nog eens 24 kleinere stalen buizen geïnstalleerd.

Tussen de grote buispalen worden later pontons gemonteerd. Omdat deze buispalen tevens dienen als geleiding voor de pontons bij wisselende waterstanden is het van belang dat ze met de grootste precisie gezet worden. Slechts enkele millimeters scheefstand per meter was geoorloofd. Afwijkingen op de x-, y- en z-as mochten daarnaast ook niet meer dan enkele centimeters bedragen.

Ook plaatst Sterk zo’n tachtig meter damwand voor de Oostelijke inlaat. Deze definitieve damwand wordt verankerd uitgevoerd door middel van groutinjectieankers en aan de bovenzijde voorzien van een stalen deksloof.

Ruimte voor de Waal is een project waarbij de dijk bij Nijmegen-Lent zo’n 350 meter landinwaarts wordt verlegd. Zodoende komt er ruimte om een nevengeul voor de Waal aan te leggen. Deze nevengeul biedt bij hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer, zodat minder opstuwing optreedt.

De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was het al goed zichtbaar dat de rivier daardoor bij hoogwater kan overstromen. Om de bewoners te beschermen tegen de kracht van het water, zijn dus rivierkundige maatregelen nodig.

Meer info vindt u over dit project vindt u op www.ruimtevoordewaal.nl

Project details

  • Opdrachtgever: i-Lent
  • Locatie: Nijmegen-Lent
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 22-07-2015
  • Eind datum:

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

i-Lent

Locatie

Nijmegen-Lent

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

22-07-2015

Eind datum

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.