Omschrijving

Ten behoeve van de realisatie van de nieuwe attractie Het Hof van Nederland in Madurodam plaatste Sterk een damwandscherm.

Geheel passend bij “de kleinste stad van Nederland” betrof het ook een klein scherm. Hier is vervolgens een metselwerkconstructie voor geplaatst. De constructie dient als grondkering voor het plein van de attractie waar bezoekers kunnen leren over het ontstaan van Nederland.

In het bijbehorende gebouw worden bezoekers meegenomen naar de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 in het Hof van Nederland in Dordrecht en kunnen zo een sleutelmoment in de Nederlandse geschiedenis herbeleven.

Een klein werk maar prachtig om aan meegewerkt te kunnen hebben.

Project details

  • Opdrachtgever: Stichting Miniatuurstad Madurodam
  • Locatie: Den Haag
  • Contractwaarde: € 0 - 50.000
  • Start datum: 23-03-2015
  • Eind datum: 24-04-2015

Gebruikte technieken

Hoogfrequent trillen/trekken
Sterk - Het Hof van Nederland Madurodam

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Stichting Miniatuurstad Madurodam

Locatie

Den Haag

Contractwaarde

€ 0 - 50.000

Start datum

23-03-2015

Eind datum

24-04-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.