Omschrijving

Sterk plaatste de afgelopen weken wederom damwanden ten behoeve van de bodemsanering op het terrein van de voormalige asfaltfabriek Olasfa te Olst. De bodem wordt gesaneerd omdat er teer- en olieachtige stoffen in zitten die achtergebleven zijn nadat in 1983 de fabricage van dakasfalt en teerproducten op de locatie werd beëindigd.

Omdat de plaatsing van de damwand gebeurt op basis van de contouren van de bevuiling is de vorm van de damwandkuip ongebruikelijk te noemen. Om ondanks de vele scherpe hoeken en maten de damwand toch goed op elkaar aan te kunnen sluiten is precisiewerk van groot belang. Er is voor gekozen om slotverklikkers toe te passen om zo de mate van geslotenheid van de kuip beter te kunnen vaststellen.

Sterk bracht in 2012 voor dit werk al meerdere kuipen aan. Hierbij werd één van de kuipen deels in de oever en deels in de IJssel aangebracht. Hierbij is een deel vanaf het water aangebracht. De waterkuip werd afgesloten door een verwijderbare deur welke werd aangebracht om de werkschepen toegang te geven tot de kuip. Deze deur, inclusief bellenscherm om vervuiling tegen te gaan, is ook aangebracht door Sterk.

Het verwijderen van de verontreiniging gebeurt op verschillende manieren. Zo is een deel van de bevuilde grond in de eerste fase ontgraven. Echter, er wordt ook stoomsanering en chemische oxidatie toegepast. Bij stoomsanering weekt stoom de verontreiniging los welke vervolgens naar een waterzuivering wordt verpompt. Chemische oxidatie houdt in dat de vervuiling chemisch wordt afgebroken door het injecteren van ozongas in de bodem door een continu gas oxidatie systeem. Na oxidatie vervallen de ingebrachte injectiestoffen tot zuurstof.

Project details

  • Opdrachtgever: Dura Vermeer Milieu
  • Locatie: Olst
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 13-04-2015
  • Eind datum: 04-05-2015

Gebruikte technieken

Afstempeling, Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken, Saneringen, Slotverklikkers, Waterwerk