Omschrijving

Sterk plaatste de afgelopen weken wederom damwanden ten behoeve van de bodemsanering op het terrein van de voormalige asfaltfabriek Olasfa te Olst. De bodem wordt gesaneerd omdat er teer- en olieachtige stoffen in zitten die achtergebleven zijn nadat in 1983 de fabricage van dakasfalt en teerproducten op de locatie werd beëindigd.

Omdat de plaatsing van de damwand gebeurt op basis van de contouren van de bevuiling is de vorm van de damwandkuip ongebruikelijk te noemen. Om ondanks de vele scherpe hoeken en maten de damwand toch goed op elkaar aan te kunnen sluiten is precisiewerk van groot belang. Er is voor gekozen om slotverklikkers toe te passen om zo de mate van geslotenheid van de kuip beter te kunnen vaststellen.

Sterk bracht in 2012 voor dit werk al meerdere kuipen aan. Hierbij werd één van de kuipen deels in de oever en deels in de IJssel aangebracht. Hierbij is een deel vanaf het water aangebracht. De waterkuip werd afgesloten door een verwijderbare deur welke werd aangebracht om de werkschepen toegang te geven tot de kuip. Deze deur, inclusief bellenscherm om vervuiling tegen te gaan, is ook aangebracht door Sterk.

Het verwijderen van de verontreiniging gebeurt op verschillende manieren. Zo is een deel van de bevuilde grond in de eerste fase ontgraven. Echter, er wordt ook stoomsanering en chemische oxidatie toegepast. Bij stoomsanering weekt stoom de verontreiniging los welke vervolgens naar een waterzuivering wordt verpompt. Chemische oxidatie houdt in dat de vervuiling chemisch wordt afgebroken door het injecteren van ozongas in de bodem door een continu gas oxidatie systeem. Na oxidatie vervallen de ingebrachte injectiestoffen tot zuurstof.

Project details

  • Opdrachtgever: Dura Vermeer Milieu
  • Locatie: Olst
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 13-04-2015
  • Eind datum: 04-05-2015

Gebruikte technieken

Afstempeling, Constructiewerk, Hoogfrequent trillen/trekken, Saneringen, Slotverklikkers, Waterwerk

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Dura Vermeer Milieu

Locatie

Olst

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

13-04-2015

Eind datum

04-05-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.