Diefdijklinie wint Waterinnovatieprijs

Een bijzondere prijs voor een groot project van Sterk! Tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen werd de Waterinnovatieprijs 2016 uitgereikt. Het project Diefdijklinie won in de categorie Waterveiligheid van wat ook wel de ‘Oscars van de watersector’ wordt genoemd.

Volgens de jury onderscheidde het project zich door de intensieve samenwerking tussen waterschap, Het Rijk en de bewoners. Het project, dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en door waterschap Rivierenland is uitgevoerd, ging verder dan het primaire doel waterveiligheid en het verbeteren van de dijk alleen: Het waterschap wilde de dijk veilig maken. Het Rijk en de provincies wilden de Hollandse Waterlinie opknappen. En de bewoners wilden de verkeersveiligheid verbeteren.

Zo ontstond één plan, met één overheidsloket, één (wettelijke) procedure en één uitvoerder. Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water 2012-2016, noemt de versterking van de Diefdijk “een voortreffelijk voorbeeld van een omgevingssensitieve benadering van hoogwaterveiligheid, integraal voorbereid en gerealiseerd door Waterschap Rivierenland”.

We zijn trots dat Sterk een steentje heeft bij kunnen dragen aan dit mooie project. Hierbij gaat ook een groot compliment uit naar combinant aannemingsbedrijf Van der Ven.

Het werk werd in september van dit jaar opgeleverd. Hier leest u meer en hier vindt u het nieuwsbericht van het Waterschap.