Uniek (weekend)werk in Oudenbosch

Klokslag 1 uur in de morgen

Dit weekend gaat Sterk met maar liefst 5 stellingen aan de slag in Oudenbosch waar wordt gewerkt aan de aanleg van een rondweg. Onderdeel van deze rondweg is een spooronderdoorgang in het treintracé tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal. Dit weekend wordt voor deze constructie het spoordek geplaatst. Een uiterst gecompliceerde klus omdat het spoor zo kort mogelijk buitendienst mag zijn. Het werk moet daarom binnen een enkele buitendienststelling gereed zijn waar daar normaliter twee buitendienststellingen voor staan.

Zaterdag om klokslag 1 uur in de morgen gaat het spoor buitendienst en wordt vervolgens over een lengte van 55 meter gedemonteerd. Sterk plaatst de zaterdag de damwandplanken en boxpalen welke onder het tunneldek komen. Om vervolgens het 1.1 miljoen kilo zware spoordijk in te kunnen rijden moet de spoorbaan eerst over maar liefst 4 meterworden ontgraven. Ligt het spoordek eenmaal weer op zijn plek dan kan begonnen worden met het terug op te bouwen van het spoor. Sterk wenst iedereen die meewerkt aan deze immense klus veel succes!

Voor wie geïnteresseerd is, is er een speciale publiekstribune gebouwd op een grasveld aan de Zeggeweg. Daar kan het project het hele weekeinde worden gevolgd.

Meer informatie leest u hier of hier.