Starthandeling Neherkade Den Haag

Nieuwe kademuur

Wethouder Peter Smit plaatste vrijdag 11 april een van de eerste damwanden ten behoeve van de herinrichting van de Neherkade in Den Haag. In het bijzijn van pers bediende hij onder het toeziend oog van de machinist van Sterk het blok dat de eerste damwand de grond in drukte.

Met een paar drukken op de knoppen was het plaatsen van de eerste damwand een feit. De Neherkade ondergaat momenteel een stevige metamorfose. Om in de toekomst het toenemende verkeer aan te kunnen komen er extra rijstroken en aangepaste kruispunten. Daarnaast komt er op het kruispunt Leeghwaterplein / Slachthuisstraat een onderdoorgang om het verkeer onder een trambaan door te leiden. Om dit te realiseren wordt door Sterk een damwandkuip aangebracht. Om de rijbanen te verbreden wordt een nieuwe kademuur in de Laakhaven aangebracht.

Er zal deels met meerdere stellingen gewerkt worden om zo de duur van de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor meer informatie kijkt u hier of hier.