Omschrijving

Voor de realisatie van een ondergrondse parkeergarage in het centrum van Reeuwijk verzorgde Sterk de damwandkuip, de stempelraamconstructie en de horizontale bodemafsluiting.

Sterk plaatste een tijdelijke damwandkuip van ongeveer 368 meter. De constructie bestond uit 188 meter damwand van het type AZ18 en 180 metervan het type Larssen 603. Respectievelijk 13,5 en 11,6 meter in lengte. Omdat tevens horizontale bodeminjectie benodigd was, werden er slotverklikkers toegepast. Zo kon er in de gaten gehouden worden of damwanden niet uit het slot waren gelopen. De ca. 2500 m2 horizontale bodemafsluiting werd uitgevoerd door B&W Grondinjectie b.v.

De parkeergarage is onderdeel van het nieuwe winkelcentrum Miereakker te Reeuwijk. Het oude winkelcentrum dateerde uit de jaren ‘70. Dat het aan een opknapbeurt toe was, bleek met name uit de dalende bezoekersaantallen. Veel bewoners weken voor hun boodschappen uit naar de plaatsen Bodegraven, Bloemendaal of Gouda.

Met de komst van het nieuwe winkelcentrum, dat ruimte biedt voor 18 winkeleenheden en een groot aantal appartementen, hoopt de gemeente Reeuwijk hier verandering in te brengen.

Project details

  • Opdrachtgever: Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V.
  • Locatie: Reeuwijk
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 15-1-2013
  • Eind datum: 15-10-2013

Gebruikte technieken

Afstempeling, Hoogfrequent trillen/trekken, Injectietechnieken, Saneringen, Verankeringen

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V.

Locatie

Reeuwijk

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

15-1-2013

Eind datum

15-10-2013

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.